Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı Yapıldı
26 Haziran 2024

İl 
                

i                                                                                                 Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Mayıs Ayı Toplantı Kararları

il

İl Sağlık Müdürü Dr.İshak ASKEROĞLU başkanlığında Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı 03.06.2024 tarihinde Ardahan merkez toplum sağlığı merkezinde yapılmış olup kararlar alınmıştır.

 

 

Tarih: 03.06.2024

Toplantı Yeri: Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM)

Mayıs Ayı Toplantı Kararları (1/1)

   

Madde 1:Anne bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik alınan kararların titizlikle uygulanmasının devamına,riskli ve çok riskli gebelerin ASM ve TSM’ler tarafından tespitinin yapılmasına ve kış mevsiminde yoğun kar yağışı olmasından dolayı bu dönemlerde misafir anne projesinin ilgili birimlerce daha hassas şekilde yürütülmesine;

Madde 2;Bölgemizde yaylacılık mevsiminin başlamasından dolayı gebelere,riskli gebelere Bakanlığımız tarafından yürütülen misafir anne projesinin İlimizdeki tüm sağlık kuruluşları (ASM-TSM) tarafından aksaklığa mahal vermeden uygulanmasının sağlanmasına ve gerekli koordinasyonların devamına,

Madde 3: Bölge ASKOM’a istinaden e-sevk sisteminin aktif kullanılmasına ve sevk ile ilgili görüşmelerin Komuta Kontrol Merkezi (KKM) üzerinden kayıtlı hat ile yapılmasına;

 Madde 4: Komuta Kontrol Merkezi (KKM)’nde zaman kaybını önlemek amacıyla çevre illerdeki hastanelerde bulunan bölümlerin (hiperbarik oksijen ünitesi,yanık ünitesi v.b) bilgilerinin güncellenmesi;

 Madde 5: Bölge ASKOM kararı ile çıkan vakalarda hastanın durumuyla ilgili bilgilerin gideceği il’e bilgi verilmesine;

Madde 6:Yaklaşan kurban bayramı öncesi il genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında bayram haftası tarihlerinde özellikle travma,kesi v.b vakaların artması göz önünde bulundurularak gerekli araç-gereç ve personel görevlendirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gözetilmesi;

Madde 7:Cumhurbaşkanlığının, 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı 2024/7  Tasarruf Tedbirleri Genelgesine gerekli hassasiyetin gösterilip uyulmasına;

 Madde 8: Bir sonraki ASKOM toplantısının Haziran ayının son haftası, belirlenecek bir tarihte Merkez Toplum Sağlığı Toplantı Salonunda yapılmasına,

Madde 9: ASKOM komisyonunda karara bağlanamayan konularda genel mevzuat hükümleri geçerlidir,

      İş bu 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, komisyon üyelerince kabul edilerek imza edilmiştir.

Tarih: 03.06.2024

Toplantı Yeri: Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu

 

 

 

 

 

İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu

Toplantı Kararları- (Mayıs 2024)

(1/1)

 

Madde 1: 03.06.2024 tarihinde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) akabinde toplanan İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonunda görüşülmek üzere herhangi bir müracaat
bulunmamış olup, herhangi bir karar alınmamıştır;


.
.
.