Bilgi Güvenliği
03 Aralık 2019


BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) DOKÜMANLARI
Üst Yönetim Taahhüdü.pdf
POLİTİKALAR
Ardahan İSM Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası .pdf
Parola Güvenliği Yönetimi Politikası.pdf
E-Posta Kullanım Politikası.pdf
Erişim Kontrol Politikası.pdf
Uzaktan Erişim Politikası.pdf
İşe Başlama Görev Değişikliği ve İşten Ayrılma Politikası.pdf
Yedekleme Politikası.pdf
Varlık ve Risk Yönetimi Politikası.pdf
Temiz Masa Temiz Ekran Kullanım Politikası.pdf
PROSEDÜRLER/TALİMATLAR
İnsan Kaynakları ve Son Kullanıcı Prosedürü.pdf
Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Bildirim ve Yönetimi Prosedürü.pdf
Taşınabilir Ortam Yönetimi Prosedürü.pdf
Bilgi Varlıkları Risk Yönetimi Prosedürü .pdf
Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği Prosedürü.pdf
Disiplin Prosedürü.pdf
Düzeltici Faaliyet Prosedürü.pdf
Gizlilik Sözleşmeleri Uygulama Prosedürü.pdf
İç Tetkik Prosedürü.pdf
 FORMLAR
 Ardahan İSM Personel İşe Başlama Formu.pdf
 Personel İşten Ayrılma Formu.pdf
 Görev Yeri Değişiklik Formu.pdf
 Disk İmha Formu.pdf
 Kayıttan Düşme Onay Formu.pdf
 Ayrıcalıklı Erişim Hakkı Talep Formu.pdf
 Güvenli Veri Silme Talep Formu.pdf
 Olay Bildirim Müdahale Formu.pdf
 Veri Tabanı Kullanıcı Oluşturma Talep Formu.pdf
 Veri Tabanı Kullanıcı İşlemleri Ve Yetkilendirme Talep Formu.pdf
 YARDIMCI DOKÜMANLAR
 Ardahan İSM Erişim Yetki ve Kontrol Matrisi.pdf
 Teknik Şartnameler İçin Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Listesi.pdf
 Ardahan İSM Personel-Gizlilik-Sözleşmesi.pdf
 Ardahan İSM Kurumsal-Gizlilik-Sözleşmesi.pdf
 Ardahan İSM Bİlgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi.pdf