Dahili Telefon Numaraları
26 Temmuz 2017

BİRİM

AD-SOYAD

DAHİLİ TELEFON NO

İl Sağlık Müdürü

Sekreterlik

Dr. Ulaş ŞENTÜRK

 

2002

İl Sağlık Müdür Yardımcısı

Sekreterlik

Dr. İsak ASKEROĞLU

2002

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü

Kemal ERKAN

1008

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü

Yavuz DÜZ

1005

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü

Gül YILMAZ

1002

Acil ve Afetlerde Sağlık

Hizmetleri Şube Müdürü

Mustafa ÖZGÜR

1342

Santral

Kadir PONPE

1499

Bilgi İşlem

 

1016

Sağlık Hizmetleri Şubesi

Murat DAYAN

Naime KARA

1021

 

Neslihan ÖKTEM

 

1125

Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi

Yusuf KARTAL

Bayram ŞEKER

Cenk ÖZDEMİR

1300

İzleme ve Değerlendirme Şubesi ( BİMER, Hasta Hakları)

Melek KASAP

Sünbül YILMAZ

1036

Basın ve Bilgi Güvenliği

Selahattin BEKMEZ

1080

Atama ve Personel Birimi

Caner EKİNCİ

Filiz BİLGİN

1003

Emine AKAR

1015

Avukatlık Birimi

Elif ERGÜVEN

Seçkin YILMAZ

 

1004

Satın Alma Birimi

Arkın KALAYCI

 

1025

Ambar ve Nakliyat

Adem AKTAŞ

1038

Mutemetlik

Serbülent ŞENTÜRK

Necettin GÜNEŞ

Nurcan K. ÖZTÜRK

1024

1044

1042

Araştırmacı

Tekin BALCI

Zehra AYDIN

1031

Sivil Savunma Birimi

Ali Naci UZUN

Ramazan SANCAR

1033

Evrak Kayıt Birimi

Eyip ALTUN

Şevket DEMİRBAŞ

1030

Döner Sermaye Saymanlığı

 

1022