LOJMAN DUYURUSU
27 Mayıs 2024


      ARDAHAN HANAK MERKEZ
: HanakEski Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binası üst katında bulunan ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına sıra tahsisli 1 adet 120 m² (02 Kapı Nol) kaloriferli boş lojman, Yardımcı Sağlık       Hizmetleri Sınıfına tahsisli 2 adet 120 m² (01 ve 04 Kapı Nolu) boş lojmanbulunmaktadır. Kamu Konutları Lojman Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 2024/4 sıra numaralı genelge doğrultusunda tahsisi yapılacağından, taleplilerin dilekçe ile birlikte lojman talep beyannamesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak 03/06/2024tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

 

NOT :Hak Sahiplerince taleplisi olmayan boş lojmanlara diğer gruplardan başvuru olması durumunda şartlı olarak tahsisi yapılacaktır.