LOJMAN DUYURUSU
10 Mayıs 2024

ARDAHAN HANAK MERKEZ  : Hanak Eski Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binası üst katında bulunan ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına sıra tahsisli 1 adet 120 m² (02 Kapı Nol) kaloriferli boş lojman, Yardımcı Sağlık             Hizmetleri Sınıfına tahsisli 2 adet 120 m² (01 ve 04 Kapı Nolu) boş lojman bulunmaktadır. Kamu Konutları Lojman Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 2024/4 sıra numaralı genelge doğrultusunda tahsisi yapılacağından, taleplilerin dilekçe ile birlikte lojman talep beyannamesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak 16/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.  

ARDAHAN GÖLE MERKEZ  : Göle Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına ait 18 Daireli lojman binasında bulunan ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ayrılmış 2 adet 65 m² kaloriferli (3 ve 16 Kapı No) boş lojman bulunmaktadır. Kamu Konutları Lojman Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 2024/4 sıra numaralı genelge doğrultusunda tahsisi yapılacağından, taleplilerin dilekçe ile birlikte lojman talep beyannamesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak 16/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.  

NOT : Hak Sahiplerince taleplisi olmayan boş lojmanlara diğer gruplardan başvuru olması durumunda şartlı olarak tahsisi yapılacaktır.