ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) TOPLANTISI YAPILDI.
13 Haziran 2022


                                                                                                                                   ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) TOPLANTISI YAPILDI.
Tarih:
31.05.2022

Toplantı Yeri: Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM)

Nisan-Mayıs Ayı Toplantı Kararları (1/2)

   

Madde 1:Anne bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik alınan kararların titizlikle uygulanmasının devamına, ölü doğum oranlarının azaltılması adına gebe izlemlerinin niteliğinin arttırılmasına, ayrıca Bakanlığımız tarafından yürütülen misafir anne projesinin İlimizdeki tüm sağlık kuruluşları tarafından aksaklığa mahal vermeden uygulanmasının sağlanmasına ve gerekli koordinasyonların devamına,

Madde 2: 16.10.2009 tarih ve 27328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesinde acil servis hizmetlerine mahsus nöbet esasları düzenlenmiş olup, 9. Fıkrasında, Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) olan branşlar acil branş nöbetlerine dahil edilemez. Bunlar için ihtiyaç halinde çağrı yönetimi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulmasına;

Madde 3: Acil sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerinde (1. ve 2. seviye) bulundurulması zorunlu ilaçların hastanın mağduriyetine yol açmamak için tedarik edilmesine;

Madde 4: Göle hariç 1. basamak ve ilçelerden acil gönderilen hastaların 112 KKM nöbetçi hekimin bilgisi dahilinde Ardahan Devlet Hastanesine gönderilmesine,

Madde 5: İlimiz dahilinde meydana gelebilecek tüm adli vakaların zaman kaybı yaşamadan nöbetçi KKM tarafından Ardahan kriz yönetimi gurubundan paylaşılmasına;

 

Madde 6: İlimizde yayla mevsimi başlayacak olmasından dolayı acil sağlık hizmetlerinde arazi şartları göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıkların (araç-gereç) ivedilikle tamamlanmasına;

 

Madde 7:Acil sağlık merkezine iştirak eden ambulansların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen  trafik ışık ve kurallarına uyulmasına;

 

Madde 8: Bu komisyon toplantısında alınan kararların personele tebliğ edilmesi ve uygulanacak kararların başta kurum/hastane yöneticileri olmak üzere silsile yoluyla tüm personel sorumludur,

Madde 9: Komisyon toplantısına katılmayan üyeler kararları peşinen kabul etmiş sayılır ve kararların uygulanmasından sorumlu olur,

Madde 10: ASKOM komisyonunda karara bağlanamayan konularda genel mevzuat hükümleri geçerlidir,

 

Madde 11: Bir sonraki ASKOM toplantısının 2022 Haziran ayının son haftası, sonrada belirlenecek bir tarihte Merkez Toplum Sağlığı Toplantı Salonunda yapılmasına,

      İş bu 11 (onbir) maddeden ibaret olup, komisyon üyelerince kabul edilerek imza edilmiştir.

WhatsApp Image 2022-06-09 at 16.01.27.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-09 at 16.01.40.jpeg