overlay

LOJMAN DUYURUSU

LOJMAN DUYURUSU

ARDAHAN MERKEZ  : Ardahan Merkez Karagöl Mahallesinde bulunan Eski Halk Sağlığı Laboratuarı hizmet binası üst katında Yardım Sağlık Hizmetleri sınıfına sıra tahsisli 04 kapı nolu 1 adet 100 m² kaloriferli boş lojman bulunmaktadır. Kamu Konutları Lojman Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 2012/35 sıra numaralı genelge doğrultusunda tahsisi yapılacağından, taleplilerin dilekçe ile birlikte lojman talep beyannamesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak 27/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.   

ARDAHAN HANAK MERKEZ  : Hanak Eski Toplum Sağlığı Merkezi Hizmet binası üst katında bulunan ve Sağlık Hizmetlerine (Doktor) sıra tahsisli 02 kapı nolu 1 adet 120 m² kaloriferli boş lojman  bulunmaktadır. Kamu Konutları Lojman Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 2012/35 sıra numaralı genelge doğrultusunda tahsisi yapılacağından, taleplilerin dilekçe ile birlikte lojman talep beyannamesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak 27/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.   

ARDAHAN POSOF MERKEZ  : Posof Merkez 6 daireli lojman binasında Sağlık Hizmetlerine sıra tahsisli 1 adet 100 m² kaloriferli 04 kapı nolu boş lojman, Posof 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası üst katında bulunan ve Sağlık Hizmetlerine sıra tahsisli 02 ve 03  kapı nolu 2  adet  85 m² kaloriferli  boş lojmanlar bulunmaktadır. Kamu Konutları Lojman Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 2012/35 sıra numaralı genelge doğrultusunda tahsisi yapılacağından, taleplilerin dilekçe ile birlikte lojman talep beyannamesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak 27/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.   

ARDAHAN GÖLE MERKEZ  : Göle Merkez 2 Nolu ASM (Eski TSM) Hizmet binası üst kadında buluna ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına (Doktor) sıra tahsisli 01 kapı nolu 1 adet 90 m² kaloriferli boş lojman ve  Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına sıra tahsisli 02 kapı nolu 1 adet 90 m² kaloriferli boş lojman, 18 Daireli yeni lojman binasında Yardımcı Sağlık Hizmetlerine sıra tahsisli 01 kapı nolu 65 m² boş lojman bulunmaktadır. Kamu Konutları Lojman Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 2012/35 sıra numaralı genelge doğrultusunda tahsisi yapılacağından, taleplilerin dilekçe ile birlikte lojman talep beyannamesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak 27/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.   

 

NOT :Hak Sahiplerince taleplisi olmayan boş lojmanlara diğer gruplardan başvuru olması durumunda şartlı olarak tahsisi yapılacaktır.