Rapor Döküm Formu
03 Kasım 2020

RAPORUN ADI

HAZIRLAYAN BİRİM

HAZIRLANMA SIKLIĞI

(ay, hafta, gün/kaç kez)

RAPORUN GÖNDERİLDİĞİ BİRİM/ MAKAM/ KURUM

İç Kontrol Eylem Formu

Mali Hizmetler / İç Kontrol

3 Ayda Bir

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Uyum Eğitimlerinin Bildirilmesi

Mali Hizmetler / İç Kontrol

Aylık

Özlük Birimi