Rapor Döküm Formu
03 Kasım 2020

RAPORUN ADI

HAZIRLAYAN BİRİM

HAZIRLANMA SIKLIĞI

(ay, hafta, gün/kaç kez)

RAPORUN GÖNDERİLDİĞİ BİRİM/ MAKAM/ KURUM

MKYS MALZEME GİRİŞ İŞLEMLERİ

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

HER GÜN / 2-3 KEZ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

MKYS MALZEME ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

HER GÜN / 2-3 KEZ

İLGİLİ KİŞİ VE BAĞLI BİRİMLERE

MKYS AY SONU TÜKETİM ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ (DÖNER SERMAYE)

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

HER AY SONU /1 KEZ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE MUHASEBE BİRİMİ

MKYS ÜÇER AYLIK PERİYODLARDA TÜKETİM ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ (GENEL BÜTÇE)

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

HER ÜÇ AYDA BİR /1 KEZ

GENEL BÜTÇE DEFTERDARLIK MUHASEBE BİRİMİ

MKYS YIL SONU HESAP İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

HER YIL SONU /1 KEZ

DÖNER SERMAYE VE GENEL BÜTÇE MUHASEBE BİRİMLERİNE

MKYS TERKİN DÜŞÜM İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

GEREK GÖRÜLDÜĞÜ ZAMANLARDA

DÖNER SERMAYE VE GENEL BÜTÇE MUHASEBE BİRİMLERİNE

MKYS KİŞİ ZİMMET İŞLEMLERİ

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

KULLANIMA VERİLEN MALZEME OLDUĞU ZAMANLARDA

İLGİLİ KİŞİLERE

AİLE HEKİMLERİ KİRA İŞLEMLERİ

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

SÜRESİ DOLDUĞUNDA VE YENİ BAŞLAYIŞ YAPANLARDA

İLGİLİ KİŞİLERİN İMZALAMASI SONRASINDA MUTEMETLİK BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ

BİRİM YAZIŞMALARININ YAPILMASI

AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

HER GÜN /3-5 KEZ

İLGİLİ BİRİMLERE