Görev iş Tanımı Oluşturma Formu
03 Kasım 2020

1.

GÖREV/İŞ UNVANI

: Birim Sorumlusu V.H.K.İ

2.

BAŞKANLIK/BİRİM

: İÇ KONTROL BİRİMİ

3.

GÖREVİN/İŞİN KISA TANIMI

: İç Kontrol Eylem Planı kapsamında Kurumumuza ait iş ve işlemleri yürütmek.

4.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

: İl Sağlık Müdürlüğü İç Kontrol faaliyetlerini yürütmek.

5.

YETKİLERİ

: İl Sağlık Müdürü tarafından verilen İç Kontrol ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

: Destek Hizmetleri Başkanı

7.

ALTINDAKİ BAĞLI GÖREV/İŞ UNVANLARI

: İç Kontrol Birim çalışanı

8.

BU GÖREVDE/İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

8.1.

Eğitim

: Lisans

8.2.

Yabancı Dil

:

8.3.

Deneyim

: Evet

8.4.

Özel Bilgi / Beceri

: Evet

9.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

9.1.

Çalışma Ortamı

: Sağlık Müdürlüğü

9.2.

Çalışma Saatleri

: 08.00-17.00

9.3.

Fazla Mesai

: Lüzum halinde

9.4.

Risk Durumu

: Evet

9.5.

Seyahat Durumu

: Evet