Görev iş Tanımı Oluşturma Formu
03 Kasım 2020

1.

GÖREV/İŞ UNVANI

:V.H.K.İ. + İl Konsolide Yetkilisi + Taşınır Kayıt Yetkisi

2.

BAŞKANLIK/BİRİM

: Destek Hizmetleri Başkanlığı

3.

GÖREVİN/İŞİN KISA TANIMI

: V.H.K.İ. + İl Konsolide Yetkilisi + Taşınır Kayıt Yetkisi

4.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Satınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS'ye Taşınır Giriş İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS'de Taşınır Çıkış İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Kişi Zimmet İşlemleri, Zimmete Verme, Zimmetten İade Alma.
 • MKYS Yıl Sonu Hesap İşlemleri, Sorumlu Olduğu Depoya Ait Yılsonu İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Hurda (HEK) İşlemlerinin Yapılması. Kullanım Süresi Dolan Kullanılmaz Hale gelen Malzemelerin Hurdaya Ayrılması.
 • Birim İle İlgi Yazışmaları Yapmak.
 • MKYS İl Kullanıcısı , Taşınır Kayıt Yetkililerine Şifre, Depo Tanımlama.
 • İl Konsolide İşlemleri ( İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Taşınır İşlemlerinin Kontrolü, Yıl Sonu Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Kontrol Yetkilisinden Alınmış Olunan Yıl Sonu Hesaplarını Konsolide Ederek Hesapların Doğruluğunu Sağlayıp Hesapların Kapatılması ve Bakanlık Merkez Konsolideye Hesapların Bildirilmesi .)
 • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi ) İşlemleri.
 • Sağlık Market Kullanıcılarına Şifre Tanımlama ve Stok İşlemleri.
 • Kamu Taşıtları Bilgi Sistemi ( İl Sorumlusu)
 • Aile Hekimleri Kira Sözleşmelerini Yapmak , Yapılan Kira Sözleşmelerinin TDMS' ye Kayıt İşlemlerinin Yapılması .

5.

YETKİLERİ

: İl Konsolide Yetkilisi + Taşınır Kayıt Yetkisi

6.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

: Pakistan ÇELİK / Uzman

7.

ALTINDAKİ BAĞLI GÖREV/İŞ UNVANLARI

:--

8.

BU GÖREVDE/İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

8.1.

Eğitim

:Lise

8.2.

Yabancı Dil

:

8.3.

Deneyim

:24 yıl memurluk

8.4.

Özel Bilgi / Beceri

:

9.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

9.1.

Çalışma Ortamı

:İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri

9.2.

Çalışma Saatleri

:08:00--17:00

9.3.

Fazla Mesai

: Gerekli durumlarda yapılmaktadır.

9.4.

Risk Durumu

:Sorumluluk Alma

9.5.

Seyahat Durumu

:Yapılmaktadır.