Görev iş Tanımı Oluşturma Formu
03 Kasım 2020

1.

GÖREV/İŞ UNVANI

:DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

2.

BAŞKANLIK/BİRİM

:DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

3.

GÖREVİN/İŞİN KISA TANIMI

:Bilgi İşlem / Sağlık Müdürlüğünün Bilgi İşlem sürecini takip etmek ve sürecin yürütülmesini sağlamak

4.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

: DONANIMSAL VE YAZILIM ARIZA TALEPLERİNİN GİDERİLMESİ

TELEFON ARIZASI GİDERİLMESİ

WEB SİTESİNİN İÇERİK, BİÇİM YÖNÜNDEN GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

İSTATİSTİKSEL VERİ TALEPLERİ

VALİLİK BRİFİNGİ

E-IMZA KULLANICI BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

 

5.

YETKİLİLERİ :

:Uz.Dr. Nejat AKIN (Destek Hizmetleri Başkanı)

Nurcihan ATMACA (Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı)

Pakistan ÇELİK (Destek Hizmetleri Uzmanı)

6.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

:Nurcihan ATMACA (Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı)

7.

ALTINDAKİ BAĞLI GÖREV/İŞ UNVANLARI

:Personel,Satın Alma,İdari İşlemler ve Bilgi İşlem

8.

BU GÖREVDE/İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

8.1.

Eğitim

:Fakülte Mezunu

8.2.

Yabancı Dil

: -

8.3.

Deneyim

:5 Yıl

8.4.

Özel Bilgi / Beceri

:Bilgisayar ve Donanım Bilgisine sahip olması

9.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

9.1.

Çalışma Ortamı

:İşte ve Evden (Bulunduğu ortamlardan)

9.2.

Çalışma Saatleri

:Normal mesai (Acil durumda her zaman)

9.3.

Fazla Mesai

:yok

9.4.

Risk Durumu

:Üst

9.5.

Seyahat Durumu

:Seyahat etmeye uygun olmalı