Sorumluluk Matrisi
01 Temmuz 2020

 

Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü

: ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanlığı/Başkanlık

: PERSONEL HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

 

İŞ (ALT SÜREÇ) KODU

İŞİN ADI

I.SORUMLU

II. SORUMLU

III. SORUMLU

I.KONTROL (PARAF)

II. KONTROL (PARAF)

III. KONTROL (PARAF)

IV. KONTROL
(PARAF)

V.KONTROL (İMZA-ONAY)

2.1.1

Sağlık personeli açıktan, naklen ve tüm personeli atama işlemleri,

Sağlık personeli dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,

Sağlık personeli il geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)

Canan ARSLANGÖRÜR

Emine AKAR

Mustafa GÖK

Pervin ÇELİK

Nurcihan ATMACA

Uzm. Dr. Nejat AKIN

 

Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR

2.1.2

Diğer personel açıktan, naklen ve tüm personeli atama işlemleri,

Diğer personel Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,

Diğer personel İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)

Mustafa GÖK

Canan ARSLANGÖRÜR

Emine AKAR

Pervin ÇELİK

Nurcihan ATMACA

Uzm. Dr. Nejat AKIN

 

Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR

2.1.3

DHY işlemleri,

Personel izin-rapor işlemleri,

Emeklilik iş ve işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri,

4924 İş ve işlemleri,

Yıllık alınması gereken olurların takibi

Eğitim, Seminer, toplantı vb. olurlarının alınması,

Sendika üyelik ve fesh işlemleri,

Aday memurluk iş ve işlemleri,

İl geneli personel verilerinin takibi, Aile Hekimliği İş ve işlemlerin yapılması ve takibi,

Personel izin-rapor işlemleri,

Pasaport işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri

Emine AKAR

Canan ARSLANGÖRÜR

Mustafa GÖK

Pervin ÇELİK

Nurcihan ATMACA

Uzm. Dr. Nejat AKIN

 

Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR

2.1.4

Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri,

Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,

ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,

İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)

İl geneli personel verilerinin takibi,

Personel izin ve rapor işlemleri,

Atama, nakil, terfi, emeklilik ve özlük işleri

Personel Kadro-Derece ve Terfilerin yapılması,

Personel Kimlik Kartı Basımı,

Personel Hizmet birleştirme işlemleri

Tülin FIRINCI

Gülçin ULUTAŞ

Ahmet AKTAŞ

Pervin ÇELİK

Nurcihan ATMACA

Uzm. Dr. Nejat AKIN

 

Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR

2.1.5

Disiplin İşlemleri

Muhakkiklerce yapılan inceleme,soruşturma raporları koordinasyonu.

Davalara ve İcra takiplerine ilişkin bilgi belge temin edip, savunma ve yazışma yapmak.

4483, 657,SABİM, CİMER ve Açıkkapı iş ve işlemleri

Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar.

Mahkemelerden bilgi istemek, tetkik yapmak

Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin yapacağı iş ve işlemler.

Tüketim Maddeleri, sarf, malzeme , yakacak, akaryakıt, tıbbi cihaz malzeme ve demirbaşların tek elden yürütülmesini sağlamak.

 

Sema Gözde DURSUNOĞLU

Filiz BİLGİN

 

Pervin ÇELİK

Nurcihan ATMACA

Uzm. Dr. Nejat AKIN

 

Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR

 

HAZIRLAYAN

Canan ARSLANGÖRÜR

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

KONTROL EDEN

Pervin ÇELİK

Uzman

ONAYLAYAN*

Uzm. Dr. Nejat AKIN

Başkan

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.