İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU
01 Temmuz 2020

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3,5,

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Süreç No*:3,5

Sürecin Adı: Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

Sürecin Sahibi: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri

Sürecin Amacı: Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planının Amacı; Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmet Grubunda görev alacak kamu kurum kuruluş ve ilgili STK ve özel sektör sorumluluklarını belirlemek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak, zamanında hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak.

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

Alt Süreç Adı: Hastane Acil Durum Planlarının Hazırlanması

Sürecin Girdileri: Eğitim dilekçeleri, Ruhsat müracaatları, HAP Planları Hastanelerden temin edilerek ilgili veriler Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planına dahil edilir.

Sürecin Çıktıları: Görev ve sorumluluklar ilgili personele tebliğ edilir. Eğitim Sertifika ve kimlik kartları. Denetim Formları.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: yıl içinde görev değişiklikleri sürekli güncellenir.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Aynı yıl içerisinde sürekli güncellenir.

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3,5,1

HAP planlarının incelenmesi

HAP planlarının onay makamına gönderilmesi

V.H.K.İ

 

2 AY

3.5.2

Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planının hazırlanması

V.H.K.İ

 

2 AY

3.5.3

Ambulans servis işlemleri

A.T.T

ÇKYS

3 GÜN

3.5.4

Eğitimler

A.T.T

ÇKYS

KONTENJEN DOLUNCA

3.5.5

Yaşama Yol Ver Minik 112 Kampanyası

A.T.T

 

YIL BOYU

 

3.5.6

Telsiz sistemleri ruhsatlandırılması ve takibi.

 

A.T.T

 

RUHSAT SÜRELERİ DOLUNCA

 

3.5.7

Toplantılar

V.H.K.İ

 

AYDA 1 KEZ

 

3.5.8

Resmi Yazışmalar

V.H.K.İ

 

YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE

 

HAZIRLAYAN

KADER DEDE

V.H.K.İ

 

KONTROL EDEN

MUSTAFA ÖZGÜR

UZMAN

 

ONAYLAYAN***

DR.ULAŞ ŞENTÜRK

SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANI

*İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.  

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……; Süreç: Bağlı bulunduğu temel sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……; Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……; Faaliyet: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.

Ana Süreçler, Daire Başkanlığı/Başkanlığı; Süreçler, Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri; Alt Süreçler, Birimlerde yürütülen işleri; Faaliyetler ise işin nasıl yürütüldüğüne denk gelen adımları ifade edebilir.

**Faaliyetler yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

***Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.