İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU
01 Temmuz 2020

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:2

Ana Sürecin Adı: DESTEK HİZMETLERİ MALİ İŞLER

Süreç No*:2.2

Sürecin Adı: TAŞINIR İŞLEMLERİ

Sürecin Sahibi: AMBAR AYNİYAT BİRİMİ

Sürecin Amacı: İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Birimlerin İhtiyaç Taleplerini Toplayarak Alımı Yapılması İçin Satınalma Birimine Sunmak.

Satınalma Birimi Tarafından İhale İşlemi Tamamlanan Malzemelerin Belli Periyotlarda Siparişlerini Geçmek, Yüklenici Firmalardan Gelen Malzemelerin Muayene İşlemlerini Tamamlatmak, Muayene İşlemi Tamamlanan Malzemelerin MKYS Giriş Kaydını Oluşturup, Tifleri Fatura İle Birlikte 10 Gün İçerisinde Ödenmesi İçin Satınalmaya Teslim Etmek.

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:2.2.2

Alt Süreç Adı: TAŞINIR GİRİŞ - ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Sürecin Girdileri: Taşınır Giriş İşlemlerinin Tamamlanması

Sürecin Çıktıları: Talebe Göre Malzemelerin Çıkış İşlemlerinin Tamamlanması

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:İhtiyaca Göre Değişir.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:İhtiyaca Göre Değişmekle Beraber Yıl İçinde Farklı Malzeme İhtiyacına Göre Tekrarlanmaktadır.

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

2.2.2.1

Satınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İşlemlerinin Yapılması.

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter

Muayene Raporu Onay Belgesi

1-2 GÜN

2.2.2.2

MKYS'ye Taşınır Giriş İşlemlerinin Yapılması.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter

MKYS

1-2 GÜN

2.2.2.3

MKYS'de Taşınır Çıkış İşlemlerinin Yapılması.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter

MKYS

1-2 GÜN

2.2.2.4

MKYS Kişi Zimmet İşlemleri, Zimmete Verme, Zimmetten İade Alınması.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter

MKYS

1-2 GÜN

2.2.2.5

MKYS Yıl Sonu Hesap İşlemleri, Sorumlu Olduğu Depoya Ait Yılsonu İşlemlerinin Yapılması.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter/Taşınır Kayıt Yetkilisi

MKYS + TDMS (DÖNER SERMAYE) / MKYS + KBS (GENEL BÜTÇE MUHASEBE )

HER YIL SONU 1-10 GÜN İÇİNDE YAPILMAKTADIR.

 

2.2.2.6

MKYS Hurda (HEK) İşlemlerinin Yapılması. Kullanım Süresi Dolan Kullanılmaz Hale Gelen Malzemelerin Hurdaya Ayrılması.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter/Taşınır Kayıt Yetkilisi

MKYS + TDMS (DÖNER SERMAYE) / MKYS + KBS (GENEL BÜTÇE MUHASEBE )

GEREK GÖRÜLDÜĞÜ ZAMANLARDA

 

2.2.2.7

Birim İle İlgi Yazışmaları Yapılması.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter/Taşınır Kayıt Yetkilisi

EBYS

HERGÜN / 3-5 KEZ

 

2.2.2.8

MKYS İl Kullanıcısı , Taşınır Kayıt Yetkililerine Şifre, Depo Tanımlanması.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter/Taşınır Kayıt Yetkilisi

MKYS

İHTİYAÇ DURUMUNDA

 

2.2.2.9

İl Konsolide İşlemlerinin yapılması .( İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Taşınır İşlemlerinin Kontrolü, Yıl Sonu Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Kontrol Yetkilisinden Alınmış Olunan Yıl Sonu Hesaplarını Konsolide Ederek Hesapların Doğruluğunu Sağlayıp Hesapların Kapatılması ve Bakanlık Merkez Konsolideye Hesapların Bildirilmesi .)

 

V.H.K.İ / İl Konsolide Yetkilisi

MKYS + TDMS (DÖNER SERMAYE) / MKYS + KBS (GENEL BÜTÇE MUHASEBE )

HER YIL SONU 1-10 GÜN İÇİNDE YAPILMAKTADIR.

 

2.2.2.10

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi ) İşlemlerinin Yürütülmesi.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter/Taşınır Kayıt Yetkilisi

CBS

İHTİYAÇ DURUMUNDA

 

2.2.2.11

Sağlık Market Kullanıcılarına Şifre Tanımlama ve Stok İşlemlerinin Yürütülmesi.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter/Taşınır Kayıt Yetkilisi

MKYS

İHTİYAÇ DURUMUNDA

 

2.2.2.12

Kamu Taşıtları Bilgi Sistemi ( İl Sorumlusu) İşlemlerinin Yürütülmesi.

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter

KBS

İHTİYAÇ DURUMUNDA

 

2.2.2.13

Aile Hekimleri Kira Sözleşmelerini Yapmak , Yapılan Kira Sözleşmelerinin TDMS' ye Kayıt İşlemlerinin Yapılması .

 

V.H.K.İ / Tıbbi Sekreter

TDMS

KİRA SÜRESİ DOLDUĞUNDA VE AYRILIŞ BAŞLAYIŞLARINDA

 

 

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

Alt Süreç Adı:

Sürecin Girdileri:

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:

Sürecin Çıktıları:

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

 

Mustafa DURSUNOĞLU

 

KONTROL EDEN

 

NURCİHAN ATMACA

BAŞKAN YARDIMCISI

 

ONAYLAYAN***

 

UZ.DR.NEJAT AKIN

BAŞKAN

*İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……; Süreç: Bağlı bulunduğu temel sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……; Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……; Faaliyet: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.

Ana Süreçler, Daire Başkanlığı/Başkanlığı; Süreçler, Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri; Alt Süreçler, Birimlerde yürütülen işleri; Faaliyetler ise işin nasıl yürütüldüğüne denk gelen adımları ifade edebilir.

**Faaliyetler yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

***Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.