İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU
01 Temmuz 2020

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı: :Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.1

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Açılış İşleminin yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.2

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Kapanış İşleminin Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.3

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Nakil İşleminin Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.4

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Denetim İşleminin Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

1 kez

3.1.5

Optik Müessesesi Açılış İşleminin Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

 

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı:Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

Alt Süreç Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.6

Optik Müessesesi Kapanış İşleminin Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.7

Optik Müessesesi Nakil İşleminin Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.8

Ortez-Protez ve İşitme Cihazı Merkezi Açılış İşleminin Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.9

Ortez-Protez ve İşitme Cihazı Merkezi Kapanış İşlemini Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.10

Ortez-Protez ve İşitme Cihazı Merkezi Nakil İşlemini Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı:Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları: Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.11

Ortez-Protez ve İşitme Cihazı Merkezi Denetim İşlemini Yapılması

V.H.K.İ

ÇKYS

2 Kez

3.1.12

Sabim, Bimer,Cimer Şikayetleri ile İlgili İşlemlerin Yapılması

Eczacı

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.13

Özel ağız diş polikliniği açılış kapanış ve nakil işlemlerini yapmak.

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.14

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Komisyon Görevleri

V.H.K.İ

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.15

Evde Sağlık Birimi Tescil İşlemleri

V.H.K.İ

EBYS

Eş Zamanlı

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı:Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.16

Özel Diş Protez Laboratuvarları Açılış, Denetim ve Takibi

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı-Denetim 1 Kez

3.1.17

Palyatif Bakım Merkezi Tescil Ve Denetim İşlemleri

Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı-Denetim 1 Kez

3.1.18

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Tescil Ve Denetim İşlemleri

V.H.K.İ

EBYS

Eş Zamanlı-Denetim 1 Kez

3.1.19

Eczane Açma İşlemleri

Eczacı- Hemşire

EBS

Eş Zamanlı

3.1.20

Eczane Nakil İşlemleri

 

Eczacı-Hemşire

EBS

Eş Zamanlı

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı : Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

3.1.21

3.1.22

3.1.23

3.1.24

3.1.25

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.21

Eczane Kapanış İşlemleri

 

Eczacı- Hemşire

EBS-EBYS

Eş Zamanlı

3.1.22

Eczanelere Mesul müdür /İkinci Eczacı Atama İşlemleri

Eczacı

EBS-EBYS

Eş Zamanlı

3.1.23

Aktar – Baharatçılar Ve Benzeri Satış Yerlerine İlişkin İzin Belgesi İşlemleri

V.H.K.İ

ÇKYS

Eş Zamanlı

3.1.24

Eczane Denetimleri

Eczacı-Hemşire

EBS

2 kez

3.1.25

Eczane Nöbet Hizmetlerinin Düzenlenmesi

Eczacı-Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı:Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*

3.1.26

3.1.27

3.1.28

3.1.29

3.1.30

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 veye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.26

Kontrole Tabi İlaçların Takibi

Eczacı

Reçetem

Eş Zamanlı

3.1.27

Kaçak İlaç Ve Eczane Dışı İlaç Satışı

Eczacı

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.28

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitim/Tanıtım Faaliyetleri

Eczacı

RBS

Eş Zamanlı

3.1.29

Kan Ve Kan Hizmet Birimlerinin Açılışı ve Denetimi

Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı- Denetim 2 kez

3.1.30

Diyaliz Merkezi Açılışı/Denetimi

Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı- Denetim 2 kez

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı:Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

3.1.31

3.1.32

3.1.33

3.1.34

3.1.35

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 veye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.31

Organ Ve Doku Nakli Haftası ve Eğitimleri

Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.32

Yataklı Sağlık Kurumlarının Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandırılması Ve Denetimi

Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı-Denetim 1 kez

3.1.33

Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılması

Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.34

Hemovijilans

Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.35

Yataklı Sağlık Kurumlarının Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandırılması Ve Denetimi

Hemşire

EBYS

Eş Zamanlı-Denetim 1 Kez

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı:Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*

:3.1.36

3.1.37

3.1.38

3.1.39

3.1.40

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2- Eş Zamanlı

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.36

Organ Ve Doku Bağışı Senedi İşlemleri

Hemşire

TDİS

Eş Zamanlı

3.1.37

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin Enfeksiyon Denetimi

V.H.K.İ

EBYS

Eş Zamanlı-Denetim 2 Kez

3.1.38

Eğitim Birimi İşlemleri

Memur

ÇKYS-EBYS

Eş Zamanlı

3.1.39

Öğrenci Stajları

Memur

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.40

Sertifikalı Eğitim İşlemleri

Memur

EBYS

Eş Zamanlı

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*: Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı:Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

3.1.41

3.1.42

3.1.43

3.1.44

3.1.45

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.41

Sks Değerlendirmeleri

V.H.K.İ

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.42

İl Sağlık Müdürlüğü

Aylık Performans Kriterlerinin

Hesaplanması

V.H.K.İ

ÇKYS

Aylık

3.1.43

Bilgi Edinme

Memur

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.44

Sağlık Hizmetleri Genel Yazışmalar

Memur

 

V.H.K.İ

Hemşire

Eczacı

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.45

Kamu Sağlık Kurumu Denetimleri

V.H.K.İ- Hemşire

 

EBYS

İlgili birim mevzuatına uygun olarak yapılır.

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Sürecin Amacı:Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*:

3.1.46

3.1.47

3.1.48

3.1.49

3.1.50

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

3.1.46

Sağlık Turizmi

V.H.K.İ

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.47

Sürücü sağlık kurulu işlemleri

V.H.K.İ

EBY

Aylık

3.1.48

Sağlık Kurulu Raporları

Memur

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.49

Hasta Hakları İle İlgili İş ve İşlemler

Hemşire

 

EBYS

Eş Zamanlı

3.1.50

Optik Müesseseler, Aktar Ve Baharatçılar Denetimlerine İlişkin İşlemler

V.H.K.İ

ÇKYS

2 Kez

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*:3.1

Ana Sürecin Adı: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

 

Süreç No*:

Sürecin Adı:: Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

 

Sürecin Sahibi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

 

Sürecin Amacı: :Sağlık hizmetleri iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*: 3.1.51

 

Alt Süreç Adı:Sağlık Hizmetleri İş ve İşlemleri

 

Sürecin Girdileri: Sağlık Hizmetleri ile ilgili başvuruların ve işlemlerin değerlendirilmesi

 

Sürecin Çıktıları:Mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi

 

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 ve ye 2

 

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 6 aylık

 

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

 

3.1.51

Özel ağız diş polikliniği denetim işlemlerini yapmak.

V.H.K.İ

ÇKYS

Yılda 1 Kez

 

 

HAZIRLAYAN

Dilek ÖNAL AKÇAY

KONTROL EDEN

Dr.İshak ASKEROĞLU

ONAYLAYAN*

Dr.Ulaş ŞENTÜRK

*İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.  

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……; Süreç: Bağlı bulunduğu temel sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……; Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……; Faaliyet: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.

Ana Süreçler, Daire Başkanlığı/Başkanlığı; Süreçler, Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri; Alt Süreçler, Birimlerde yürütülen işleri; Faaliyetler ise işin nasıl yürütüldüğüne denk gelen adımları ifade edebilir.

**Faaliyetler yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

***Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.