İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU
01 Temmuz 2020

SÜRECİN

PLANLANMASI

Ana Süreç No*: 2

Ana Sürecin Adı: PERSONEL HİZMETLERİ BİRİMİ

Süreç No*: 2.1

Sürecin Adı: PERSONEL ATAMA-ÖZLÜK İŞLEMLERİ

Sürecin Sahibi:PERSONEL HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Sürecin Amacı:PERSONEL ATAMA VE ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ YÜRÜTME

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*: 2.1.1

Alt Süreç Adı: PERSONEL ATAMA

Sürecin Girdileri: Personelin ÇKYS/EBYS talep ve atamaları

Sürecin Çıktıları: Atama Kararı

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Talep sayısına göre değişir.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep sayısına göre değişir.

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleştirilme Süresi

2.1.1.1

Personelin ÇKYS’ye düşmesi

Birim Personeli

ÇKYS

 

2.1.1.2

Personelin Ayrılış-Başlayış yapması

Birim Personeli

ÇKYS-EBYS

1 (BİR) GÜN

2.1.1.3

Başlayış yapan personelin ihtiyaca binaen tesise yerleştimesinin yapılması

Birim Personeli

ÇKYS-EBYS

1 (BİR) GÜN

2.1.1.4

Ayrılış-başlayışın Bakanlığımıza bildirilmesi

Birim Personeli

EBYS

1 (BİR) GÜN

2.1.1.5

Personel başlayış-ayrılış evrakının dosyalanması

Birim Personeli

EBYS

1 (BİR) GÜN

 

ALT SÜRECİN PLANLANMASI

Alt Süreç No*: 2.1.2

Alt Süreç Adı: PERSONEL ÖZLÜK

Sürecin Girdileri: Personelin ÇKYS/EBYS talepleri

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Talep sayısına göre değişir.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep sayısına göre değişir.

Sürecin Çıktıları: İlgili karar ve yazışmalar

 

SÜRECİN UYGULANMASI

 

Faaliyet No*:

Faaliyetleri**:

Faaliyeti Gerçekleştiren Personelin Unvanı

Faaliyet İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem adı

Faaliyetin Gerçekleşme Süresi

2.1.2.1

Personel terfilerinin yapılması

Birim Personeli

ÇKYS

1-3 GÜN

2.1.2.2

Personel izinlerinin yapılması

Birim Personeli

ÇKYS-EBYS

1-3 GÜN

2.1.2.3

Personel bilgi taleplerinin cevaplanması

Birim Personeli

EBYS

1-3 GÜN

2.1.2.4

Personel bilgilerinin güncellenmesi

Birim Personeli

ÇKYS

1 (BİR) GÜN

2.1.2.5

Persoenlellerle ilgili yazışmaların yapılması

Birim Personeli

EBYS

1-3 GÜN

 

HAZIRLAYAN

 

Canan ARSLANGÖRÜR

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

KONTROL EDEN

 

Pervin ÇELİK

Uzman

ONAYLAYAN***

 

Uzm. Dr. Nejat AKIN

Başkan

*İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.  

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……; Süreç: Bağlı bulunduğu temel sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……; Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……; Faaliyet: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.

Ana Süreçler, Daire Başkanlığı/Başkanlığı; Süreçler, Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri; Alt Süreçler, Birimlerde yürütülen işleri; Faaliyetler ise işin nasıl yürütüldüğüne denk gelen adımları ifade edebilir.

**Faaliyetler yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

***Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.