Görev iş Dağılım Formu
01 Temmuz 2020

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜADI SOYADI

Opr.Dr.Erkan ÖZDEMİR

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANI ADI SOYADI

Uz.Dr.Nejat AKIN

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YRD. ADI SOYADI

Nurcihan atmaca

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SORUMLUSU ADI SOYADI

Pervin ÇELİK

 

ADI VE SOYADI

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN YÖNETİCİ

GÖREV/İŞ UNVANI

GÖREVLERİ

Emine AKAR

PERSONEL BİRİMİ

Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter)

Açıktan, naklen ve tüm personeli atama işlemleri,

DHY işlemleri,

Personel izin-rapor işlemleri,

Emeklilik iş ve işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri,

Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,

İl içi ve İl dışı görevlendirme işlemleri,

4924 İş ve işlemleri,

Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,

ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,

İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)

Bakanlığa ay sonu personel hareketliliği gönderme

Aktif Tabloların düzenlenmesi,

Personel çalışma gün sayılarının çıkarılma işlemleri,

Yıllık alınması gereken olurların takibi

Eğitim, Seminer, toplantı vb. olurlarının alınması,

Sendika üyelik ve fesh işlemleri,

Aday memurluk iş ve işlemleri,

İl geneli personel verilerinin takibi,

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Canan ARSLANGÖRÜR

PERSONEL BİRİMİ

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

Açıktan, naklen ve tüm personeli atama işlemleri,

DHY işlemleri,

Personel izin-rapor işlemleri,

Emeklilik iş ve işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri,

Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,

İl içi ve İl dışı görevlendirme işlemleri,

4924 İş ve işlemleri,

Pasaport işlemleri,

Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,

ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,

İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)

İl geneli personel verilerinin takibi,

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

Gülçin ULUTAŞ

PERSONEL BİRİMİ

Sürekli İşçi (V.H.K.İ.)

Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri,

Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,

ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,

İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)

İl geneli personel verilerinin takibi,

Personel izin ve rapor işlemleri,

Atama, nakil, terfi, emeklilik ve özlük işleri

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

Tülin FIRINCI

PERSONEL BİRİMİ

Sürekli İşçi (V.H.K.İ.)

Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri,

Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,

ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,

İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)

İl geneli personel verilerinin takibi,

Personel izin ve rapor işlemleri,

Atama, nakil, terfi, emeklilik ve özlük işleri

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

Mustafa GÖK

PERSONEL BİRİMİ

V.H.K.İ.

Aile Hekimliği İş ve işlemlerin yapılması ve takibi,

Personel izin-rapor işlemleri,

Pasaport işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri,

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

Ahmet AKTAŞ

PERSONEL BİRİMİ

V.H.K.İ.

Personel Kadro-Derece ve Terfilerin yapılması,

Personel Kimlik Kartı Basımı,

Personel Hizmet birleştirme işlemleri,

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

Filiz BİLGİN

PERSONEL BİRİMİ

Hemşire

Disiplin İşlemleri

Muhakkiklerce yapılan inceleme,soruşturma raporları koordinasyonu.

Davalara ve İcra takiplerine ilişkin bilgi belge temin edip, savunma ve yazışma yapmak.

4483, 657,SABİM, CİMER ve Açıkkapı iş ve işlemleri

Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar.

Mahkemelerden bilgi istemek, tetkik yapmak

Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin yapacağı iş ve işlemler.

Tüketim Maddeleri, sarf, malzeme , yakacak, akaryakıt, tıbbi cihaz malzeme ve demirbaşların tek elden yürütülmesini sağlamak.

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

Sema Gözde DURSUNOĞLU

PERSONEL BİRİMİ

Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter)

Disiplin İşlemleri

Muhakkiklerce yapılan inceleme,soruşturma raporları koordinasyonu.

Davalara ve İcra takiplerine ilişkin bilgi belge temin edip, savunma ve yazışma yapmak.

4483, 657,SABİM, CİMER ve Açıkkapı iş ve işlemleri

Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar.

Mahkemelerden bilgi istemek, tetkik yapmak

Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin yapacağı iş ve işlemler.

Tüketim Maddeleri, sarf, malzeme , yakacak, akaryakıt, tıbbi cihaz malzeme ve demirbaşların tek elden yürütülmesini sağlamak.

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

Gültekin ÖZTÜRK

PERSONEL BİRİMİ

Sürekli İşçi (V.H.K.İ.)

Birim Arşiv İş ve işlemlerinin yürütülmesi,

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

Kamal KAYA

PERSONEL BİRİMİ

V.H.K.İ.

Birim Arşiv İş ve işlemlerinin yürütülmesi,

Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,

Amirin verdiği diğer görevler

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

Canan ARSLANGÖRÜR

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

KONTROL EDEN

Pervin ÇELİK

Uzman

ONAYLAYAN*

Uzm. Dr. Nejat AKIN

Başkan

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.