Görev iş Dağılım Formu
01 Temmuz 2020

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜADI SOYADI

Opr.Dr.Erkan ÖZDEMİR

 

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANI ADI SOYADI

Uz.Dr.Nejat AKIN

 

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YRD. ADI SOYADI

Nurcihan atmaca

 

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AMBAR AYNİYATSORUMLUSU ADI SOYADI

Mustafa DURSDUNOĞLU

 

 

 

ADI VE SOYADI

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN YÖNETİCİ

GÖREV/İŞ UNVANI

GÖREVLERİ

Mustafa DURSDUNOĞLU

Pakistan ÇELİK

V.H.K.İ. / Taşınır Kayıt Yetkilisi

 • Satınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS'ye Taşınır Giriş İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS'de Taşınır Çıkış İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Kişi Zimmet İşlemleri, Zimmete Verme, Zimmetten İade Alma.
 • MKYS Yıl Sonu Hesap İşlemleri, Sorumlu Olduğu Depoya Ait Yılsonu İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Hurda (HEK) İşlemlerinin Yapılması. Kullanım Süresi Dolan Kullanılmaz Hale gelen Malzemelerin Hurdaya Ayrılması.
 • Birim İle İlgi Yazışmaları Yapmak.
 • MKYS İl Kullanıcısı , Taşınır Kayıt Yetkililerine Şifre, Depo Tanımlama.
 • İl Konsolide İşlemleri ( İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Taşınır İşlemlerinin Kontrolü, Yıl Sonu Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Kontrol Yetkilisinden Alınmış Olunan Yıl Sonu Hesaplarını Konsolide Ederek Hesapların Doğruluğunu Sağlayıp Hesapların Kapatılması ve Bakanlık Merkez Konsolideye Hesapların Bildirilmesi .)
 • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi ) İşlemleri.
 • Sağlık Market Kullanıcılarına Şifre Tanımlama ve Stok İşlemleri.
 • Kamu Taşıtları Bilgi Sistemi ( İl Sorumlusu)
 • Aile Hekimleri Kira Sözleşmelerini Yapmak , Yapılan Kira Sözleşmelerinin TDMS' ye Kayıt İşlemlerinin Yapılması .

 

Yücel DEDE

Pakistan ÇELİK

Taşınır Kayıt Yetkilisi

 • Satınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS' ye Taşınır Giriş İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS' de Taşınır Çıkış İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Kişi Zimmet İşlemleri, Zimmete Verme, Zimmetten İade Alma.
 • MKYS Yıl Sonu Hesap İşlemleri, Sorumlu Olduğu Depoya Ait Yılsonu İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Hurda (HEK) İşlemlerinin Yapılması.Kullanım Süresi Dolan Kullanılmaz Hale gelen Malzemelerin Hurdaya Ayrılması.
 • Birim İle İlgi Yazışmaları Yapmak.

 

Duygu KATAR

Pakistan ÇELİK

Tıbbi Sekreter / Taşınır Kayıt Yetkilisi

 • Satınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS' ye Taşınır Giriş İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS' de Taşınır Çıkış İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Kişi Zimmet İşlemleri, Zimmete Verme, Zimmetten İade Alma.
 • MKYS Yıl Sonu Hesap İşlemleri, Sorumlu Olduğu Depoya Ait Yılsonu İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Hurda (HEK) İşlemlerinin Yapılması.Kullanım Süresi Dolan Kullanılmaz Hale gelen Malzemelerin Hurdaya Ayrılması.
 • Birim İle İlgi Yazışmaları Yapmak.

 

İlhami ÖZTÜRK

Pakistan ÇELİK

V.H.K.İ / Taşınır Kayıt Yetkilisi

 • Satınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS' ye Taşınır Giriş İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS' de Taşınır Çıkış İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Kişi Zimmet İşlemleri, Zimmete Verme, Zimmetten İade Alma.
 • MKYS Yıl Sonu Hesap İşlemleri, Sorumlu Olduğu Depoya Ait Yılsonu İşlemlerinin Yapılması.
 • MKYS Hurda (HEK) İşlemlerinin Yapılması.Kullanım Süresi Dolan Kullanılmaz Hale gelen Malzemelerin Hurdaya Ayrılması.
 • Birim İle İlgi Yazışmaları Yapmak.

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

Mustafa DURSUNOĞLU

KONTROL EDEN

Uzman Pakistan ÇELİK

ONAYLAYAN*

Uzm.Dr.Nejat AKIN

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.