Görev iş Dağılım Formu
01 Temmuz 2020

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜADI SOYADI

Opr.Dr.Erkan ÖZDEMİR

 

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANI ADI SOYADI

Uz.Dr.Nejat AKIN

 

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YRD. ADI SOYADI

Nurcihan ATMACA

 

 

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM SORUMLUSU ADI SOYADI

Pakistan ÇELİK

 

 

 

ADI VE SOYADI

BAĞLI OLDUĞU EN YAKIN YÖNETİCİ

GÖREV/İŞ UNVANI

GÖREVLERİ

SüleylaKAYHAN

DESTEK HİZMETLERİ

ŞEF

* Müdürlüğe ait resmi ve kiralık araçların il içi ve il dışı görevlendirilmesi,bakım,onarım,zorunlu trafik sigortası,muayene,kontrol ve tescil ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

* Müdürlük ve bağlı ek hizmet birimlerinin yemek hizmetleri,personel servis hizmetleri,güvenlik hizmetleri ve toplantı salonlarının tahsisi.koordinasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

* İdari hizmet binaları , misafirhane ,kreş,anaokulu,eğitim,dinlenme ve sosyal tesislerin iş ve işlemlerini yürütmek.

* Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

* Ön veya tam proje için yapılacak olan inşaat ihaleleri ve bu hizmetler için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

* Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak yada uygulatmak,görev alanı ile ilgili araştırmalar yapmak.konu hakkında sempozyum,panel, çalıştay ,seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ulusal ve uluslar arası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.

* 5018 sayılı Kanun ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla Strateji Geliştirme Başkanlığına verilen görevleri il düzeyinde yürütmek.

* İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Adem AKTAŞ

DESTEK HİZMETLERİ

V.H.K.İ

* Kamu konutlarının tahsis işlemlerini planlamak , koordine etmek, denetlemek ve tahsis değişikleri iş ve işlemlerin yürütmek.

* İdari hizmet binaları , misafirhane, kreş,anaokulu,eğitim,dinlenme ve sosyal tesislerin iş ve işlemlerini yürütmek.

* Hizmet binası ihtiyaçlarına yönelik gerekli izin alınması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

* Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin etmek ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yaptırmak.

* Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

* Ön veya tam proje için yapılacak olan inşaat ihaleleri ve bu hizmetler için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

* Sağlık tesisleri yatırım planlama ve takibini yapmak.

* Müdürlük inşaatlarının kontrollüğünü yapmak ve yaptırılması sağlamak.

* Kamu sağlık tesislerinin bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlatılması ve Bakanlığa sunulması, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu sağlık tesislerinin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe taleplerinin konsolide edilerek , gerçekleşmelerinin takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

* İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

HAZIRLAYAN

Demet GÜLTÜRK

KONTROL EDEN

NURCİHAN ATMACA

BAŞKAN YARDIMCISI

ONAYLAYAN***

UZ. DR.NEJAT AKIN

BAŞKAN

*Asgari Daire Başkanı/Başkan tarafından onaylanmalıdır.