Süreli İşler Takvimi
08 Nisan 2020

SÜRELİ İŞLER TAKVİMİ

Doküman Kodu: SB.ASM.İÇK.FR.03

Yayın Tarihi: 19/03/2019

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi :24…/..06./.2019…

Sayfa 1 / 2

Temel Süreç

:

Süreç

:

Alt Süreç

:

OCAK

ŞUBAT

MART

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-Yoğum Bakım Komisyon Toplantısı

-Diğer Yazışmalar

Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-Diğer Yazışmalar

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-Diğer Yazışmalar

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-Diğer Yazışmalar

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-Evde sağlık Hizmetleri Komisyon Toplantısı

-Diğer Yazışmalar

-3 Aylık Diyaliz Verileri

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-Evde sağlık Hizmetleri Komisyon Toplantısı

-Diğer Yazışmalar

-3 Aylık Diyaliz Verileri

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-3 Aylık Karne Sunumu

-Diğer Yazışmalar

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-3 Aylık Karne Sunumu

-Diğer Yazışmalar

 

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-Diğer Yazışmalar

-Gebe Bilgilendirme

-Suriyeli/Iraklı Hasta Verileri

-TSİM Onayı

-Bilgi Toplama Formu

-Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

-TDMS Bütçe Uygulamaları

- Sevk işlemeleri

-Diğer Yazışmalar İşlemleri

 

 

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

 

 

 

 

 

 

EKİM

KASIM

ARALIK

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler