Rapor Döküm Formu
08 Nisan 2020

RAPOR DÖKÜM FORMU

Doküman Kodu:

SB.ASM.İÇK.FR.02

Yayın Tarihi:

01/03/2019

Revizyon No:

00

Revizyon Tarihi:

…24./06…./…2019..

Sayfa 1 / 1


RAPORUN ADI

HANGİ DAİREDE / BİRİMDE ÜRETİLDİĞİ

SIKLIĞI

(ay, hafta, gün, kaçına kadar)

KİME GİTTİĞİ

Suriyeli Hasta Verileri

Özellikli Hizmetler

Her Ayın İlk Haftası

 

Sağlık Bakanlığına

Gebe Okulu Verileri

Özellikli Hizmetler

Her Ayın İlk Haftası

Sağlık Bakanlığına

Diyaliz Verileri

Özellikli Hizmetler

3 Aylık Periyotlarla

Sağlık Bakanlığına

Sevk İşlemleri

Özellikli Hizmetler

Her Ayın İlk Haftası

Sağlık Bakanlığına

TSİM Onayı

Özellikli Hizmetler

Aylık

Sağlık Bakanlığına

Uyum Programı

Çalışan ve Hasta Hakları Birimi

6 Aylık Periyotlarla

Sağlık Bakanlığına

Çalışan Hakları

Çalışan ve Hasta Hakları Birimi

3 Aylık Periyotlarla

Sağlık Bakanlığına

Mobbing Verileri (Uyum Programı)

Çalışan ve Hasta Hakları Birimi

3 Aylık Periyotlarla

Sağlık Bakanlığına

Tsk Sağlık Kurulu Rapor Sayıları

Özellikli Hizmetler

Her Ayın İlk Haftası

Sağlık Bakanlığına

II ve III. Basamak Erişkin Yoğun Bakım Değerlendirme

Özellikli Hizmetler

Yılda İki Defa (Nisan-Kasım)

Sağlık Bakanlığına

Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı

Özellikli Hizmetler

Yılda İki Defa (Ocak-Temmuz)

Bağlı Sağlık Tesislerine

Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Toplantısı

Özellikli Hizmetler

45 Günlük Periyotlarla

Bağlı Sağlık Tesislerine

Evde Sağlık Hizmetleri İl Komisyonu

Özellikli Hizmetler

Yılda İki Defa (Ocak-Temmuz

Bağlı Sağlık Tesislerine

TDMS Bütçe Uygulamaları

Özellikli Hizmetler

Her Ayın 15’ne kadar

Bağlı Sağlık Tesislerine