çevre sağlığı birimi süreli işler takvimi
03 Ekim 2019

Temel Süreç

:

Süreç

:

Alt Süreç

:

OCAK

ŞUBAT

MART

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Numune Alımı

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Numune Alımı

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Satış Yeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Satış Yeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetimi

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Numune Alımı,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma İşyeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Numune Alımı,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma İşyeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Satış Yeri Denetimi,

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Satış Yeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetimi, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma Uygulama Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetimi ,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma Uygulama Denetimi

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Numune Alımı,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma İşyeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Numune Alımı, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma İşyeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Satış Yeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Satış Yeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetimi, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma Uygulama Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetimi, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma Uygulama Denetimi

EKİM

KASIM

ARALIK

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Numune Alımı,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma İşyeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Numune Alımı,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma İşyeri Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü,

 

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü,

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetimi, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma Uygulama Denetimi

Kontrol İzlem Numune Alımı, Denetim İzlem Numune Alımı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı, Havuz Suyu Numune Alımı, Havuz İşletme Denetimi, Biyosidal Ürünler PGD, Bakiye Klor Ölçümü, Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetimi, Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma Uygulama Denetimi

*İlgili ay içerisinde başlayan ya da biten iş yok ise boş bırakılacaktır.