RİSK MATRİS FORMU
03 Ekim 2019

Sayın Yetkili,

Bu çalışma ……………………………… süreç adımlarındaki risklerinin, tespiti, analizi ve risk yönetim stratejilerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Çalışmanın yöntemi aşağıdaki gibidir:

* Her bir süreç adımında en az 2 adet risk tespit edilecektir.

* Risk ifadeleri mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade edilmeli, risk ifadesinden tehdit ve kayıp anlaşılabilmelidir.

* İlgili risklerin etki ve olasılık değerleri ETKİ-OLASILIK SKALALARI üzerinden kontrol edilerek belirlenmeli, 1 ile 5 arasında numaralandırılmalıdır.

* Her bir risk için mevcut kontrol yöntemleri yazılmalıdır.

* Mevcut kontrol önlemi risk üzerinde ne kadar etkili? Yeterli güvence sağlıyor mu? Stratejik amaç ve hedeflerin başarısına katkı sağlıyor mu düşünülmeli ve kalıntı riskin seviyesi yine ETKİ-OLASILIKSKALALARI ile belirlenmelidir.

* Faaliyetlerin başarısını artıracak yönetim önerilerinizi Risk Eylemi Olarak yazınız.

OLASILIK VE ETKİ PUAN CETVELİ

Tanımlamış olduğunuz risklerin etki ve olasılık seviyelerini bulmak için, öncelikle aşağıda yer alan etki ve olasılık cetvellerinde yer alan nitel ve nicel ölçekleri kullanarak, risk tanımınıza en uygun etki ve olasılık değerini tespit etmeniz gerekmektedir. Daha sonra, tepit ettiğiniz seviyeyi sayısal olarak (1,2,3,4,5) tablolar üzerine yazınız.

Risk Olasılık Tanımları

Risk Olasılık

Açıklama

5
Çok Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.

Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde)

4
Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti.

Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.

Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde)

3
Orta

Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti.

Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.

Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde)

2
Düşük

Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir.

Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.

Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)

1
Çok Düşük

Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil.

Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. (10-50 yıl içinde)

 

Risk Etki Tanımları

Risk Etkisi

Açıklama

5
Çok Yüksek

Riskin gerçekleşmesi, birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 1.000.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde kritik düzeyde itibar kaybı yaratır.

Doğal nedenlere dayanmayan personel ölümü.

Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.


4
Yüksek

Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 200.000. TL < 1.000.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken önemli sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesi kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır.

Çalışan sakatlanması.

Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.

3
Orta

Riskin gerçekleşmesi, personel ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 50.000. TL ve < 200.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır.

Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar.

Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, kurumda birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

2
Düşük

Riskin gerçekleşmesi, personel memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 5.000. TL ve < 50.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sınırlı ölçüde sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır.

İlk yardım gerektirebilecek küçük yaralanmalar.

Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, kurumun bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

1
Çok Düşük

Riskin gerçekleşmesinin, personel memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur.

Potansiyel finansal kayıp < 5.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiç bir etkisi olmaz.

Çalışana zarar gelmesi söz konusu değildir.

Medyaya yansımaz.

Riskin gerçekleşmesinin, faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.

Risk Skoru

Riski Etkisi X Olasılık = Risk Skoru

 

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

RİSK DEĞERLENDİRME

 

RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ

 

 

MEVCUT KONTROLLLERİNİZ

RİSK EYLEM PLANINIZ

 

Başkanlığınızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz. (her temel faaliyet/ iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız)

 

Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?

Yeterli mi? Çalışıyor mu?

Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?

GEREKLİ KAYNAK

TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ

 

No

Risk Alanları

Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)

Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)

Risk Skoru

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

 

1.1.1

Sisteme Giriş

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisindeİşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.1.2

Numune Alımı

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

6

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.1.3

Suların Laboratuvara Teslimi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.2. TAKİP NUMUNE İŞLEMLERİ

Askerlik

1.2.1

Su Analiz Sonuçlarının Takibi

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.2.2

Uygunsuz Suların Sisteme Girişi

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.2.3

Numune Alımı

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

6

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlemYapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.2.4

Suların Laboratuvara Teslimi

1

2

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

1.3. AMBALAJLI SU NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

İnceleme

1.3.1

Sisteme Giriş

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Yasa Takip

YETERLİ

 

 

 

 

1.3.2

Ambalajlı Su Satış Bayisinden Mühürleyerek Numune Alımı

2

 

 

 

 

 

3

 

 

6

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Yasa Takip

YETERLİ

 

 

 

 

1.3.3

Ambalajlı Suyun Laboratuvara Teslimi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

2

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Yasa Takip

YETERLİ

 

 

 

 

1.4. HAVUZ SUYU NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

SABİM

1.4.1

Sisteme Giriş

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Sistem Takip

YETERLİ

 

 

 

 

1.4.2

Havuzdan Numune Alımı

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

4

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Sistem Takip

YETERLİ

 

 

 

 

1.4.3

Suların Laboratuvara Teslimi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.5.HAVUZ SUYU DENETİM İŞLEMLERİ

 

1.5.1

Havuz İşletmesi Denetlenir

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

6

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.5.2

Denetim Sonucu Sisteme Girilir

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.6.BİYOSİDAL ÜRÜN PGD İŞLEMLERİ

 

1.6.1

Biyosidal Ürün Satan İşletme Denetlenir

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

9

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.6.2

Ürün Denetim Formları İşletmede Doldurulur

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.6.3

Denetim Formları Sisteme Girişi Yapılır

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.7.BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞYERİ DENETİM İŞLEMLERİ

 

1.7.1

3 Ayda Bir İşletme Denetimi Yapılır

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

9

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.7.2

İş yerinde Denetim Formları Doldurulur

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.7.3

Doldurulan Denetim Formu Sisteme Girişi Yapılır

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

 

1.8.KURUM GÖRÜŞÜ İŞLEMLERİ

1.8.1

Özel idareden Gelen Kurum Görüşü istenilen Yere Gidilmesi

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

9

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

1.8.2

Görüş İçin Gidilen Yerde Rapor Tutulması

 

 

 

4

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

1.8.3

Tutulan Görüş Raporu Özel İdareye Gönderilmesi

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

9

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

1.9. GEÇİÇİ VE KESİN KABUL İŞLEMLERİ

1.9.1

Geçici ve Kesin Kabul İsteyen Tüm Kurumların Komisyonunda Bulunulması

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

1.9.2

Oluşturulan Komisyonla Belirtilen Yere Gidilmesi

 

 

 

4

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

1.9.3

Belirtilen Yerle İlgili Hazırlanan Rapora İmza Atılması

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlemYapma

YETERLİ

 

 

 

1.10. ŞİKAYET DİLEKÇESİ İŞLEMLERİ

1.10.1

Kurumdan veya Şahıstan Gelen Şikayet Dilekçesine Bahse Olan Yere Gidilmesi

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

16

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Yasa Takip

YETERLİ

 

 

 

1.10.2

Şikayet Konusu İle İlgili Tutanak Tutulması ve fotoğraf Çekilmesi

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

16

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Yasa Takip

YETERLİ

 

 

 

1.10.3

Rapor Hazırlanıp Tutanak ve Fotoğraflar Eklenerek İlgili Kuruma Gönderilmesi

 

 

4

 

 

 

 

4

 

16

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Yasa Takip

YETERLİ

 

 

 

1.11. BEYAZ BAYRAK İŞLEMLERİ

1.11.1

Milli Eğitimin Belirlediği Takvime Göre Başvuru Yapan Okullara Denetime Gidilip Puanlama Yapılması

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

6

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Sistem Takip

YETERLİ

 

 

 

1.11.2

Beyaz Bayrak Almaya Hak Kazanan Okulları Sisteme Kaydının Yapılması

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

-Sistem Takip

YETERLİ

 

 

 

1.11.3

Beyaz Bayrak Almaya Hak Kazanan Okullara Beyaz Bayrak Ve Pirinç Levha Verilir

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

1.12.İL UMUMİ HIFZISSIHHA KARARI İŞLEMLERİ

1.12.1

Hazırlanan Gündem İle Birlikte Vali Yardımcısı Başkanlığında Toplantı Yapılır

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

9

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

1.12.2

Toplantıda Konuşulan Konular Karar Haline Getirilir ve İlgili Tüm Kurumlara Gönderilir

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

6

 

 

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

 

 

 

 

 

 

 

 

YETERLİ

 

 

 

1.13.GAYRİ SIHHİ MÜESSESE İŞLEMLERİ

1.13.1

GSM Görüşü İstenen Yere Gidilir

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

1.13.1

Hazırlanan Rapor İstenilen Kuruma Gönderilir

 

 

 

4

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.14. SAĞLIK KORUMA BANDI İŞLEMLERİ

Askerlik

1.14.1

Gelen Üst Yazıya İstinaden İstenilen yere Gidilir

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.14.2

İstenilen Yer İncelenir Bilgisayardan Hesaplama Tablosu Doldurulur

 

 

 

4

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlem Yapma

YETERLİ

 

 

 

 

1.14.3

Hesaplama Tablosunun Sonucuna Göre Yazıyı Gönderen Kuruma Cevap Verilip

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

16

-Sistem Takip

-Koordieli Çalışma

-Belirtilen Süre İçerisinde İşlemYapma

YETERLİ