overlay

İŞ TAKİP FORMU PERSONEL

İLGİLİ BAŞKANLIK/BİRİM:

 

 

 

 

Sıra No

Başkan/Birim Sorumlusunun

VermişOlduğu Görev

Görevlinin Adı Soyadı İmzası

Görevin Verildiği Tarih

GörevinTamamlandığı Tarih

Başkan/Birim Sorumlusunun

Kaşe ve imzası

1

 • Açıktan, naklen ve tüm personeli atama işlemleri,
 • DHY işlemleri,
 • Personel izin-rapor işlemleri,
 • Emeklilik iş ve işlemleri,
 • Tüm personel özlük dosya işlemleri,
 • Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,
 • İl içi ve İl dışı görevlendirme işlemleri,
 • 4924 İş ve işlemleri,
 • Günlük mail takibi (Hitap,aktif tablo),
 • Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,
 • ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,
 • İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)
 • Bakanlığa ay sonu personel hareketliliği gönderme
 • Aktif Tabloların düzenlenmesi,
 • Personel çalışma gün sayılarının çıkarılma işlemleri,
 • Yıllık alınması gereken olurların takibi
 • Eğitim, Seminer, toplantı vb. olurlarının alınması,
 • Sendika üyelik ve fesh işlemleri,
 • Aday memurluk iş ve işlemleri,
 • İl geneli personel verilerinin takibi,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Emine AKAR

01/05/2019

HALEN

 

2

 • Açıktan, naklen ve tüm personeli atama işlemleri,
 • DHY işlemleri,
 • Personel izin-rapor işlemleri,
 • Emeklilik iş ve işlemleri,
 • Tüm personel özlük dosya işlemleri,
 • Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,
 • İl içi ve İl dışı görevlendirme işlemleri,
 • 4924 İş ve işlemleri,
 • Günlük mail takibi (Hitap,aktif tablo),
 • Pasaport işlemleri,
 • Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,
 • ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,
 • İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)
 • İl geneli personel verilerinin takibi,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Canan ARSLANGÖRÜR

01/05/2019

HALEN

 

3

 • Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,
 • Tüm personel özlük dosya işlemleri,
 • Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,
 • ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,
 • İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)
 • İl geneli personel verilerinin takibi,
 • Personel izin ve rapor işlemleri,
 • Atama, nakil, terfi, emeklilik ve özlük işleri
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Gülçin ULUTAŞ

01/05/2019

HALEN

 

4

 • Aile Hekimliği İş ve işlemlerin yapılması ve takibi,
 • Personel izin-rapor işlemleri,
 • Pasaport işlemleri,
 • Tüm personel özlük dosya işlemleri,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Mustafa GÖK

01/05/2019

HALEN

 

5

 • Personel Kadro-Derece ve Terfilerin yapılması,
 • Personel Kimlik Kartı Basımı,
 • Personel Hizmet birleştirme işlemleri,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Ahmet AKTAŞ

01/05/2019

HALEN

 

6

 • Disiplin İşlemleri
 • Muhakkiklerce yapılan inceleme,soruşturma raporları koordinasyonu.
 • Davalara ve İcra takiplerine ilişkin bilgi belge temin
 • edip, savunma ve yazışma yapmak.
 • 4483, 657,
 • SABİM, CİMER ve Açıkkapı iş ve işlemleri
 • Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar.
 • Mahkemelerden bilgi istemek, tetkik yapmak
 • Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin yapacağı iş ve
 • işlemler.
 • Tüketim Maddeleri, sarf, malzeme , yakacak,
 • akaryakıt, tıbbi cihaz malzeme ve demirbaşların
 • tek elden yürütülmesini sağlamak.
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Filiz BİLGİN

01/05/2019

HALEN

 

7

 • Disiplin İşlemleri
 • Muhakkiklerce yapılan inceleme,soruşturma raporları koordinasyonu.
 • Davalara ve İcra takiplerine ilişkin bilgi belge temin
 • edip, savunma ve yazışma yapmak.
 • 4483, 657,
 • SABİM, CİMER ve Açıkkapı iş ve işlemleri
 • Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar.
 • Mahkemelerden bilgi istemek, tetkik yapmak
 • Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin yapacağı iş ve
 • işlemler.
 • Tüketim Maddeleri, sarf, malzeme , yakacak,
 • akaryakıt, tıbbi cihaz malzeme ve demirbaşların
 • tek elden yürütülmesini sağlamak.
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Sema Gözde DURSUNOĞLU

01/05/2019

HALEN

 

8

 • Birim Arşiv İş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Gültekin ÖZTÜRK

01/05/2019

HALEN

 

9

 • Birim Arşiv İş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Kamal KAYA

01/05/2019

HALEN

 

10

 • Gelen Giden evrak takip ve kayıt işlemleri,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Erdinç DEMİR

01/05/2019

HALEN

 

11

 • Gelen Giden evrak takip ve kayıt işlemleri,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Şevket DEMİRBAŞ

01/05/2019

HALEN

 

12

 • Gelen Giden evrak takip ve kayıt işlemleri,
 • Şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda
 • diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde
 • işleri yürütmek,
 • Amirin verdiği diğer görevler

Şükran ALTUN

01/05/2019

HALEN