Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Görev Dağılım Formu
27 Ağustos 2019


GÖREV DAĞILIM FORMU

Doküman Kodu: İÇK.FR.01

Yayın Tarihi:29.05.2018

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:…27./06…./2019…..

Sayfa 1 / 2



SAĞLIK MÜDÜRÜ ADI SOYADI

Opr.Dr.ERKAN ÖZDEMİR

BAŞKAN ADI SOYADI

-Dr.Ulaş ŞENTÜRK

BİRİM SORUMLUSU ADI SOYADI

MUSTAFA ÖZGÜR


ADI VE SOYADI

BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ

GÖREV UNVANI

GÖREVİ

Mustafa ÖZGÜR

Erkan ÖZDEMİR

Uzman

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu

Yusuf Kartal

Mustafa ÖZGÜR

ATT

Özel Ambulans Servisleri:Personel Çalışma İzin Belgeleri, Mesul Müdürlük Yetki Belgesi, Ambulans Uygunluk Belgesi, İstasyon Açılış Onay Belgesi incelenmesi ve hazırlanması. (yıl içerisinde denetim işlemleri)

İlk Yardım Eğitim Merkezleri, Eğitim Merkezleri Çalışma Onay Belgesi, İlk Yardım Eğitmeni Çalışma Belgesi, İlk Yardı Eğitim Ruhsatlandırması ve Mesul Müdürlük Belgelendirmesi, İncelenmesi ve Onay Belgesi . (yıl içerisinde denetim işlemleri)

Telsiz sistemleri ruhsatlandırılması ve takibi.

Temel İlk Yardım Eğitimleri;yıl içerisinde öncelikle kurum personelleri ile dilekçe ve resmi müracaatlar doğrultusunda eğitim planlamak, eğitim sonrası belgelendirmek.

Birim Kurma ve İşletme; İhtiyaç doğrultusunda ilde sürdürülen Acil Sağlık Hizmetlerinin verimli çalışabilmesi için Bakanlıktan gerekli izin ve onayların alınması.

İstasyon denetimi;yıl içerisinde 112 ASHİ lerin rutin denetimlerini yapmak.

ÇKYS özel ambulans servisleri ve görevli personellerin belgelerinin ÇKYS ye kayıt edilmesi ve çıkarılması.

İl dışı personel görevlendirmeleri için gerekli yazışmaların ve Valilik Olurunun alınması, Valilik Oluru ve yazışmaları. Birim çalışanları İç Kontrol Sisteminin sağlanması görev dağılımının sağlaması. Amirin verdiği diğer görevler ve şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek.

Kader DEDE

Mustafa ÖZGÜR

V.H.K.İ.

Her ayın son haftası ASKOM toplantı ve yazışmaları, ASKOM için gerekli Valilik olurunun alınması, bildirimi. Yerel Düzey Planlarının hazırlanması, TAMP planlarının hazırlanması, HAP İl içi, il dışı personel görevlendirmeleri için gerekli yazışmaların ve Valilik Olurunun alınması, Valilik Oluru ve yazışmaları. Birim çalışanlarıİç Kontrol Sisteminin sağlanması görev dağılımının sağlaması. Amirin verdiği diğer görevler ve şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek.

Sema ÖKSÜZ

Mustafa ÖZGÜR

ATT

Suriyeli ve Yabancı uyruklu hastaların verilerini Halk Sağlığı Kurumu, Göle Devlet Hastanesinden, Kamuya ait hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerine ait veriler, Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında taşınan Suriyeli sayıları ve fatura bedelleri Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Göç İdaresi Başkanlığına her ayın ilk haftası gönderilmektedir.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünden gelen Replantasyon uygulamaları, icapçı hastane nöbet çizelgesi ilimiz kamu hastanelerine bağlı hastanelere imza karşılığı tebliğ edilir.

ArdahanDevlet Hastanesinden gelen Adli idari nöbet listesi bir önceki ayın sonunda 112 İl Ambulans Servis Başhekimliğine bildirilir. İl içi, il dışı personel görevlendirmeleri için gerekli yazışmaların ve Valilik Olurunun alınması. Amirin verdiği diğer görevler ve şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek.

Ayşegül YAZICI

Mustafa ÖZGÜR

ATT

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) yazışmaları, Yerel düzey planları, HAP Planı ve eğitimleri, 112 yazışmalar, UMKE ve resmi yazışmalar, TSİM-ÇKYS veri girişleri, Yaşama Yol Ver medya kampanyası eğitim ve takibi. Amirin verdiği diğer görevler ve şubedeki personellerin izne ayrılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde işleri yürütmek.