Hassas Görevler Listeleme Formu
27 Ağustos 2019


HASSAS GÖREV LİSTELEME FORMU

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Kodu: SB.ASM.İÇK.FR.06

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:…14./….05/2019…..

Sayfa 1 / 2


HARCAMA BİRİMİ: SAĞLIK HİZMETLERİ/HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞAKNLIĞI

ALT BİRİM: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

Sıra No

Hassas Görevler

Hassas Görevi Olan Personel Adı-Soyadı

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu

Prosedürler
( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

1

-Belgelendirme,

-Ambulans uygunluk ve ruhsat takibi,

-Birim kurmak ve işletmek,

-Kara ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,

-Haberleşme,

-İlk yardım bilgi ve beceri eğitimleri,

-İstasyon denetim,

-ÇKYS,

-Özel Eğitim Merkezi Ruhsat ve denetim,

-İl genel durumu birifing,

-Amirin verdiği diğer görevler,

-Şubedeki personellerin izne ayılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde yürütmek.


Yusuf KARTAL

ATTORTA

İŞ AKIŞ SÜRECİ AKSAR

-KOORDİNELİ ÇALIŞMA

-SİSTEM TAKİP

-BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA

2

-ASKOM (toplantı ve yazışmalar),

-Yerel Düzey Planları,

-TAMP Planları,

-HAP Planları ve Eğitimleri,

-112 Yazışmalar,

-İl genel durumu birifing,

-Amirin verdiği diğer görevler,

-Şubedeki personellerin izne ayılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde yürütmek.


Kader DEDE

V.H.K.İ.


ORTA

İŞ AKIŞ SÜRECİ AKSAR


-KOORDİNELİ ÇALIŞMA

-SİSTEM TAKİP

-BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA

3

-Suriyeli ve yabancı uyruklu hastalar, yazışmalar,

-112 yazışmalar,

-İl Afed ve Acil Durum (AFAD) Yazışmaları,

-UMKE ve resmi yazışmalar,

-TSİM ve ÇKYS veri girişleri,

-Yaşama yol ver media kampanyası Eğitim ve Takibi,

-112 istatistikleri,

-İl genel durumu birifing,

-Amirin verdiği diğer görevler,

-Şubedeki personellerin izne ayılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde yürütmek.


Sema ÖKSÜZ

ATT


ORTA

İŞ AKIŞ SÜRECİ AKSAR


-KOORDİNELİ ÇALIŞMA

-YASA TAKİP

-BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA

4

-Yerel Düzey Planları,

-HAP Planları ve Eğitimleri,

-112 Yazışmalar,

-İl Afed ve Acil Durum (AFAD) Yazışmaları,

-UMKE ve resmi yazışmalar,

-TSİM ve ÇKYS veri girişleri,

-İl genel durumu birifing,

-Amirin verdiği diğer görevler,

-Şubedeki personellerin izne ayılması durumunda diğer personellerin iş akışını aksatmayacak şekilde yürütmek.


Ayşegül YAZICI

ATTORTA

İŞ AKIŞ SÜRECİ AKSAR


- KOORDİNELİ ÇALIŞMA

-YASA TAKİP

-BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.