Hassas Görev Listeleme Formu
23 Temmuz 2019

HASSAS GÖREV LİSTELEME FORMU

Doküman Kodu: SB.ASM.İÇK.FR.06

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:…14./….05/2019…..

Sayfa 1 / 2


HARCAMA BİRİMİ: SAĞLIK HİZMETLERİ/HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞAKNLIĞI

ALT BİRİM: PERSONEL BİRİMİ

Sıra No

Hassas Görevler

Hassas Görevi Olan Personel Adı-Soyadı

Risk Düzeyi*

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu

Prosedürler
( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

1

ATAMA İŞLEMLERİ

 

-Emine AKAR

-Canan ARSLANGÖRÜR

-Gülçin ULUTAŞ

-Mustafa GÖK

 

ORTA

PERSONEL HAK KAYBI

-KOORDİNELİ ÇALIŞMA

-SİSTEM TAKİP

-BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA

2

ÖZLÜK İŞLEMLERİ

 

-Emine AKAR

-Canan ARSLANGÖRÜR

-Gülçin ULUTAŞ

-Mustafa GÖK

-Ahmet AKTAŞ

 

ORTA

PERSONEL HAK KAYBI

-KOORDİNELİ ÇALIŞMA

-SİSTEM TAKİP

-BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA

3

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

 

-Sema Gözde DURSUNOĞLU

-Filiz BİLGİN

 

ORTA

PERSONEL HAK KAYBI

-KOORDİNELİ ÇALIŞMA

-YASA TAKİP

-BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMA

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.