Süreli İşler Takvimi
23 Temmuz 2019


SÜRELİ İŞLER TAKVİMİ

Doküman Kodu:SB.ASM.İÇK.FR.03

Yayın Tarihi: 19/03/2019

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi :14…/..05./.2019…

Sayfa 1 / 2


Temel Süreç

:

Süreç

:

Alt Süreç

: 
  
  

OCAK

ŞUBAT

MART

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

-Sözleşme Yenileme

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-Sözleşme Yenileme

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-4924/657 Geçiş İşlemleri

Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-4924/657 Geçiş İşlemleri

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-4924/657 Geçiş İşlemleri

-Ayrılış-Başlayış

-Terfi

-Askerlik

-Ücretsiz İzin

-Aktif Personel Bildirimi

-Diğer Yazışmalar

-4924/657 Geçiş İşlemleri

 

 

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

 

 

 

 

 

 

EKİM

KASIM

ARALIK

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

Başlayan İşler

Biten İşler

 

 

 

 

 

 

*İlgili ay içerisinde başlayan ya da biten iş yok ise boş bırakılacaktır.