Rapor Döküm Formu
05 Temmuz 2019

RAPORUN ADI

HANGİ DAİREDE / BİRİMDE ÜRETİLDİĞİ

SIKLIĞI

(ay, hafta, gün, kaçına kadar)

KİME GİTTİĞİ

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Açılış İşleminin yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Valilik

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Kapanış İşleminin Yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Valilik

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Nakil İşleminin Yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Valilik

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Denetim İşleminin Yapılması

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

Optik Müessesesi Açılış İşleminin Yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Valilik

Optik Müessesesi Kapanış İşleminin Yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Valilik

Optik Müessesesi Nakil İşleminin Yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Valilik

Ortez-Protez ve İşitme Cihazı Merkezi Açılış İşleminin Yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Valilik

Ortez-Protez ve İşitme Cihazı Merkezi Kapanış İşlemini Yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Valilik

Ortez-Protez ve İşitme Cihazı Merkezi Nakil İşlemini Yapılması

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Valilik

Ortez-Protez ve İşitme Cihazı Merkezi Denetim İşlemini Yapılması

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

Özel Diş Protez Laboratuvarları Açılışı

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Valilik

Özel Diş Protez Laboratuvarları Denetim ve Takibi

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

Özel Ağız Diş Muayenehanesi Açılışı

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Müdürlük

Özel Ağız Diş Muayenehanesi Kapanışı

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Müdürlük

Özel Ağız Diş Muayenehanesi Denetimi

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

Palyatif Bakım Merkezi Denetim İşlemleri

Sağlık Hizmetleri

Yılda Bir Kez

Sağlık Bakanlığı

Eczane Açma İşlemleri

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Valilik - Eczacı Odası - SGK

Eczane Nakil İşlemleri

 

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Valilik-Sağlık Müdürlükleri-Eczacı Odası - SGK

Eczane Kapanış İşlemleri

 

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Valilik-Sağlık Müdürlükleri-Eczacı Odası - SGK

Eczanelere Mesul müdür /İkinci Eczacı Atama İşlemleri

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Valilik

Eczane, Optik Müesseseler, Ortez Protez İşitme Cihazı Merkezi, Denetimleri

Sağlık Hizmetleri

 

 

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

Aktar – Baharatçılar açılış kapanış İşlemleri

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Müdürlük

Aktar – Baharatçılar Denetim İşlemleri

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

İl Faaliyet Raporları

Sağlık Hizmetleri

Yılda Bir Kez

Sağlık Bakanlığı

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitim/Tanıtım Faaliyetleri

 

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

KTM Hizmet Birimlerinin Açılışı

 

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Valilik

KTM Hizmet Birimlerinin Denetimi

 

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılması

 

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Müdürlük

Tıbbi Laboratuvar Hizmet Birimlerinin Denetimi

 

Sağlık Hizmetleri

Yılda Bir Kez

Sağlık Bakanlığı

Yenidoğan Yoğun Bakım ve Erişkin Yoğun Bakım Servislerinin Tescili

 

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Önemli Gün ve Haftalara Ait Etkinliklerin Raporlanması

 

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Organ Ve Doku Bağışı Senedi İşlemleri

 

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Erzurum Bölge Koordinatörlüğü

Diploma Tescil İşlemleri

Sağlık Hizmetleri

Yıllık

Sağlık Bakanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü

Aylık Performans Kriterlerinin

Hesaplanması

 

Sağlık Hizmetleri

Aylık

Sağlık Bakanlığı

Diyaliz Merkezi Açılış ve Tescil İşlemleri

 

Sağlık Hizmetleri

Eş Zamanlı

Sağlık Bakanlığı

Diyaliz Merkezi Denetimi

 

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Sağlık Bakanlığı

Acil Servis Denetimleri

 

Sağlık Hizmetleri

Yılda Bir Kez

Sağlık Bakanlığı

TSM Denetimleri

 

Sağlık Hizmetleri

Yılda Bir Kez

Sağlık Bakanlığı

ASM denetimleri

 

Sağlık Hizmetleri

Yılda Bir Kez

Sağlık Bakanlığı

Entegre Hastane Denetimleri

 

Sağlık Hizmetleri

Yılda Bir Kez

Sağlık Bakanlığı

Kamu Hastane Denetimleri

 

Sağlık Hizmetleri

Yılda Bir Kez

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri Brifing

 

Sağlık Hizmetleri

6 Aylık

Valilik