Rapor Döküm Formu
05 Temmuz 2019

RAPORUN ADI

HANGİ DAİREDE / BİRİMDE ÜRETİLDİĞİ

SIKLIĞI

(ay, hafta, gün, kaçına kadar)

KİME GİTTİĞİ

Kontrol İzlemesi Su Sonuç Raporları

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 2 defa

Belediye Başkanlığı

Kontrol İzlemesi Su Sonuç Raporları

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 2 defa

İl Özel İdaresi

Denetleme İzlemesi Su Sonuç Raporları

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 1 defa

Belediye Başkanlığı

Denetleme İzlemesi Su Sonuç Raporları

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 1 defa

İl Özel İdaresi

Kontrol İzlemesi Takip Su Numunesi

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 1 defa

Belediye Başkanlığı

Kontrol İzlemesi Takip Su Numunesi

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 1 defa

İl Özel İdaresi

Denetleme İzlemesi Takip Su Numunesi

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 1 defa

Belediye Başkanlığı

Denetleme İzlemesi Takip Su Numunesi

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 1 defa

İl Özel İdaresi

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu

Çevre Sağlığı Birimi

-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

GSM ( Gayri Sıhhi Müessese) Raporları

Çevre Sağlığı Birimi

-

İl Özel İdaresi

Sıhhi Müessese ( her türlü iş yeri, ev,ahır vb. ) Raporları

Çevre Sağlığı Birimi

-

İl Özel İdaresi

Kurum Görüşü ( Okul, yurt ve resmi binalar)

Çevre Sağlığı Birimi

-

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Havuz Suyu Numunesi Raporu

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 1 defa

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları

Çevre Sağlığı Birimi

Ayda 1 defa

Valilik Yazı İşleri Müdürlüğü

Ambalajlı Su Numunesi Raporu

Çevre Sağlığı Birimi

-

İlgili Firma, Sağlık Bakanlığı