PERSONEL HİZMETLERİ BİRİMİ
03 Kasım 2020

1.

GÖREV/İŞ UNVANI

: ATAMA-ÖZLÜK

2.

BAŞKANLIK/BİRİM

: YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.

GÖREVİN/İŞİN KISA TANIMI

: ATAMA-ÖZLÜK

4.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

: Açıktan, naklen ve tüm personeli atama işlemleri,

DHY işlemleri,

Personel izin-rapor işlemleri,

Emeklilik iş ve işlemleri,

Tüm personel özlük dosya işlemleri,

Dönem tayinleri ve il içi tayin işlemleri,

İl içi ve İl dışı görevlendirme işlemleri,

4924 İş ve işlemleri,

Personellerle ilgili güncellemelerin takibi,

ÇKYS-İKYS güncellemelerinin takibi,

İl geneli personel takibi (ayrılış-başlayış)

Bakanlığa ay sonu personel hareketliliği gönderme

Aktif Tabloların düzenlenmesi,

Personel çalışma gün sayılarının çıkarılma işlemleri,

Yıllık alınması gereken olurların takibi

Eğitim, Seminer, toplantı vb. olurlarının alınması,

Sendika üyelik ve fesh işlemleri,

Aday memurluk iş ve işlemleri,

Personel Kadro-Derece ve Terfilerin yapılması,

Personel Kimlik Kartı Basımı,

Personel Hizmet birleştirme işlemleri,

Disiplin İşlemleri

Muhakkiklerce yapılan inceleme,soruşturma raporları koordinasyonu.

Davalara ve İcra takiplerine ilişkin bilgi belge temin edip, savunma ve yazışma yapmak.

4483, 657,SABİM, CİMER ve Açıkkapı iş ve işlemleri

Disiplin Kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar.

Mahkemelerden bilgi istemek, tetkik yapmak,

Birim Arşiv İş ve işlemlerinin yürütülmesi

5.

YETKİLERİ

: ÇKYS-EBYS

6.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

: BAŞKAN YARDIMCISI

7.

ALTINDAKİ BAĞLI GÖREV/İŞ UNVANLARI

: V.H.K.İ.-Tıbbi Seketer-Sürekli İşçi

8.

BU GÖREVDE/İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

8.1.

Eğitim

: Lisans-Yüksek Lisans

8.2.

Yabancı Dil

:

8.3.

Deneyim

:

8.4.

Özel Bilgi / Beceri

:

9.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

9.1.

Çalışma Ortamı

:

9.2.

Çalışma Saatleri

: 08.00 – 17.00

9.3.

Fazla Mesai

: VAR

9.4.

Risk Durumu

: VAR

9.5.

Seyahat Durumu

: