Risk Matrisi
05 Temmuz 2019

Sayın Yetkili,

Bu çalışma ……………………………… süreç adımlarındaki risklerinin, tespiti, analizi ve risk yönetim stratejilerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Çalışmanın yöntemi aşağıdaki gibidir:

* Her bir süreç adımında en az 2 adet risk tespit edilecektir.

* Risk ifadeleri mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade edilmeli, risk ifadesinden tehdit ve kayıp anlaşılabilmelidir.

* İlgili risklerin etki ve olasılık değerleri ETKİ-OLASILIK SKALALARI üzerinden kontrol edilerek belirlenmeli, 1 ile 5 arasında numaralandırılmalıdır.

* Her bir risk için mevcut kontrol yöntemleri yazılmalıdır.

* Mevcut kontrol önlemi risk üzerinde ne kadar etkili? Yeterli güvence sağlıyor mu? Stratejik amaç ve hedeflerin başarısına katkı sağlıyor mu düşünülmeli ve kalıntı riskin seviyesi yine ETKİ-OLASILIKSKALALARI ile belirlenmelidir.

* Faaliyetlerin başarısını artıracak yönetim önerilerinizi Risk Eylemi Olarak yazınız.

OLASILIK VE ETKİ PUAN CETVELİ

Tanımlamış olduğunuz risklerin etki ve olasılık seviyelerini bulmak için, öncelikle aşağıda yer alan etki ve olasılık cetvellerinde yer alan nitel ve nicel ölçekleri kullanarak, risk tanımınıza en uygun etki ve olasılık değerini tespit etmeniz gerekmektedir. Daha sonra, tepit ettiğiniz seviyeyi sayısal olarak (1,2,3,4,5) tablolar üzerine yazınız.

Risk Olasılık Tanımları

Risk Olasılık

Açıklama

5
Çok Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.

Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde)

4
Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti.

Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.

Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde)

3
Orta

Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti.

Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.

Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde)

2
Düşük

Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.

Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir.

Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.

Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)

1
Çok Düşük

Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil.

Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. (10-50 yıl içinde)

 

Risk Etki Tanımları

Risk Etkisi

Açıklama

5
Çok Yüksek

Riskin gerçekleşmesi, birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 1.000.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde kritik düzeyde itibar kaybı yaratır.

Doğal nedenlere dayanmayan personel ölümü.

Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.


4
Yüksek

Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 200.000. TL < 1.000.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken önemli sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesi kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır.

Çalışan sakatlanması.

Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.

3
Orta

Riskin gerçekleşmesi, personel ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 50.000. TL ve < 200.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır.

Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar.

Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, kurumda birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

2
Düşük

Riskin gerçekleşmesi, personel memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Potansiyel finansal kayıp > 5.000. TL ve < 50.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sınırlı ölçüde sorumluluklar bulunmaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır.

İlk yardım gerektirebilecek küçük yaralanmalar.

Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.

Riskin gerçekleşmesi, kurumun bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

1
Çok Düşük

Riskin gerçekleşmesinin, personel memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur.

Potansiyel finansal kayıp < 5.000. TL

Mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiç bir etkisi olmaz.

Çalışana zarar gelmesi söz konusu değildir.

Medyaya yansımaz.

Riskin gerçekleşmesinin, faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.

Risk Skoru

Riski Etkisi X Olasılık = Risk Skoru

 

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİSK DEĞERLENDİRME

 

RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİZ

 

MEVCUT KONTROLLLERİNİZ

RİSK EYLEM PLANINIZ

Başkanlığınızın ana görev ve sorumlulukları çerçevesinde, temel faaliyetleri/iş süreçlerinin başarı ile yürütülmesini engelleyebilecek, süreç hedeflerinizi tehdit edebilecek veya süreçlerde zarara yol açabilecek riskler nelerdir? Lütfen aşağıda belirtiniz. (her temel faaliyet/ iş süreci için en az 2 adet önemli gördüğünüz riski tanımlayınız)

 

Faaliyet/Süreç Riskleriniz ile İlgili Risk Yönetim Stratejiniz/Kontrol Faaliyetiniz Nedir?

Yeterli mi? Çalışıyor mu?

Faaliyet/Süreç Riskleriniz İçin Uyguladığınız bir Risk Yönetim Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Yok ya da Yeterli Değil İse; Nasıl Bir RY Stratejisi veya Kontrol Faaliyeti Tasarlamayı ve Uygulamaya Almayı Planlamaktasınız?

GEREKLİ KAYNAK

TAHMİNİ TAMAMLANMA TARİHİ

No

Risk Alanları

Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)

Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Yarattığı Etki (Şiddet)

Risk Skoru

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. TAŞINIR İŞLEMLERİ

1.1.1

MKYSMALZEME GİRİŞ İŞLEMLERİ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

- Sistem Takip Etme

- Koordineli Çalıma

- Zamanında İş ve İşlemleri Yapma

YETERLİ

 

 

1.1.2

MKYS MALZEME ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

- Sistem Takip Etme

- Koordineli Çalıma

- Zamanında İş ve İşlemleri Yapma

 

 

 

 

 

YETERLİ

 

 

 

1.1.3

MKYS AY SONU VE ÜÇ AYDA BİR TÜKETİM ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

- Sistem Takip Etme

- Koordineli Çalıma

- Zamanında İş ve İşlemleri Yapma

 

 

 

 

YETERLİ

 

 

 

1.1.4

MKYS YIL SONU HESAP İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ

1

 

 

 

 

 

3

 

 

3

- Sistem Takip Etme

- Koordineli Çalıma

- Zamanında İş ve İşlemleri Yapma

 

 

 

 

YETERLİ

 

 

 

1.1.5

MKYS TERKİN DÜŞÜM İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

- Sistem Takip Etme

- Koordineli Çalıma

- Zamanında İş ve İşlemleri Yapma

 

 

 

 

YETERLİ

 

 

 

1.1.6

MKYS KİŞİ ZİMMET İŞLEMLERİ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

- Sistem Takip Etme

- Koordineli Çalıma

- Zamanında İş ve İşlemleri Yapma

 

 

 

 

YETERLİ

 

 

 

1.2. AİLE HEKİMLERİ KİRA İŞLEMLERİ

1.2.1

AİLE HEKİMİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

- Sistem Takip Etme

- Koordineli Çalıma

- Zamanında İş ve İşlemleri Yapma

 

 

 

 

YETERLİ

 

 

 

1.2.1

AİLE HEKİMİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN MÜTEMETLİK BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

- Sistem Takip Etme

- Koordineli Çalıma

- Zamanında İş ve İşlemleri Yapma

 

 

 

 

YETERLİ

 

 

 

1.3.

1.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

1.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

1.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

1.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3