İç Kontrol Sorumluluk Matrisi
05 Temmuz 2019


SORUMLULUK MATRİSİ
İŞİN KODUİŞİN ADII. SORUMLUII. SORUMLUIII. SORUMLUIV. SORUMLUI. KONTROL (PARAF)II. KONTROL (PARAF)III. KONTROL (PARAF)IV. KONTROL (PARAF)V. KONTROL İMZA - ONAY
1İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında İç Kontrol Sekmesinin oluşturulmasının sağlanması ve takibiBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
2İl Sağlık MüdürlüğÜ Güncel Teşkilat Şemasının ve birimlere ait şemaların ilgili birimlerce oluşturulmasının salğnması ,web sayfasında yayınlanması ve takibi.Birim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
3İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık ve birimlerine ait görev dağılım çizelgelerinin oluşturulmasının sağlanması ,web sayfasında yayınlanması ve takibiBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
4m başkanlık/birimlere ait İş Akış Süreci Tabloları,Süreli İşler Takvimleri,Sorumluluk Matrislerinin oluşturulmasının sağlanması, web sayfasında yayınlanması ve her üçer ayda güncellenerek Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne raporlanması.Birim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
5Kontrol Eylem Planı gereği Kamu Etik Kurallarının belirli periyotlarda mail yoluyla personele duyurulması.Birim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
6Her üçer aylık dönemde başkanlık/birimlere ait Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve bakanlığa bildirmek.Birim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
7İç Kontrol Bilgilendirme Dosyasının hazırlanarak güncel tutulması, takibiBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
8İş Akış Süreçlerinde imza/onay mercilerinin belirlenmesinin sağlanması ve güncellenmesiBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
9Ocak ve ağustos aylarında sonuç raporunun hazırlanarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne raporlanmasıBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
10İl Sağlık Müdürlüğü başkanlık/birimlerince Hassas Görevlerin belirlenmesinin sağlanması ve Merkez birime raporlanmasıBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
11İl Sağlık Müdürlüğü Risk ve Eylem Tablosunun hazırlanması, web sayfasında yayınlanmasıBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
12İç Kontrol Sistemine uyumlaştırma çalışmalarıBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
13İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleriBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
14Stratejik Plan iş ve işlemleriBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü
15Ön Mali Kontrole Yönelik iş ve işlemlerBirim SorumlusuKamu Hastaneleri Başkanıİl Sağlık Müdürü